Oirschot
Beleid & Organisatie
woensdag20mrt2019

Resultaten enquete IVN Oirschot

Begin 2019 heeft IVN Oirschot onder haar leden en donateurs een enquête gehouden om te peilen wat men vindt van de activiteiten, werkgroepen e.d. van de vereniging en om ideeën op te halen voor nieuwe, andere activiteiten. 

 We prijzen ons gelukkig met 55 reacties, want bijna 25% van onze leden en donateurs heeft gereageerd. Blij verrast waren we met het grote aantal positieve reacties en met de creatieve ideeën die zijn genoemd. En ook met de soms kritische opmerkingen kunnen we als vereniging natuurlijk ons voordeel doen.

 In de komende tijd wordt e.e.a. nader bekeken en besproken. In bijgaande presentatie zie je vast de hoofdzaken die uit de antwoorden naar voren zijn gekomen.

Met vriendelijke groet,

Loek Kuperus