Oirschot
(Moes)tuinen
donderdag03jan2019

Basiscursus natuurvriendelijk moestuinieren VOL!

In februari starten we de basiscursus natuurvriendelijk moestuinieren. We komen gedurende de eerste helft van 2019 vier keer bij elkaar op 2 maandagavonden en 2 zaterdagochtenden. We volgen het seizoen en de actuele activiteiten in de moestuin. Aan de hand van de theorielessen vóór aanvang van het moestuinseizoen kunt u aan de slag met natuurvriendelijk moestuinieren. Tijdens de zaterdagochtenden aan het begin van het teeltseizoen zijn we te gast in een moestuin in Spoordonk. Daar bespreken we de ervaringen en brengen we wat theorie in de praktijk.

Moestuin

Er is veel ruimte voor uitwisseling. Met elkaar bespreken we hoe jij in jouw tuin bezig bent en daarin kunnen we van elkaar dingen opsteken. Het programma wordt zonodig aangepast aan vragen uit de groep. De cursus is geschikt voor beginners, maar biedt ook verdieping voor moestuinders met meer ervaring.

Na het volgen van deze cursus kun je zelfstandig aan de slag met een natuurvriendelijke moestuin. Een moestuin die je minder tijd kost en meer plezier oplevert, maar vooral onbespoten groenten en fruit oplevert met meer voedingswaarde en smaak.

De cursus wordt begeleid door natuurliefhebber Nico van Aarle. Hij heeft een achtergrond als hovenier en groenbeheerder,  is en was verantwoordelijk voor groen in meerdere gemeentes en heeft met zijn gezin een grote moestuin, die alleen maar groter wordt. Hij beoefent ook permacultuur en hij  houdt  pluimvee en bijen. Eerder had hij een rozenkwekerij. Naast de groenten uit zijn tuin zoekt hij eetbare paddenstoelen en eetbare planten in de vrije natuur. Hij houdt zich bezig met 'vergeten bewaarmethodes’ als  inleggen, fermenteren en drogen. Nico praat graag met anderen over hoe je de dingen aan kunt pakken en hij is VELT  lesgever. (VELT: Vereniging Voor Ecologisch Leef- en Teeltwijze)

De cursus gaat bestaan uit twee lesavonden eind februari begin maart  waarin de theorie wordt behandeld.

De eerste avond beginnen we met een kennismaking waarin we uitwisselen wie ervaring heeft met natuurvriendelijk moestuinieren en in welke mate. Vervolgens wordt ingegaan op de bodem van je moestuin. Hoe kun je de bodem het beste bewerken en bemesten en wat is het belang van een gezond bodemleven? Tevens worden de negatieve effecten van kunstmest en bestrijdingsmiddelen op het bodemleven besproken. Aan het einde van deze avond ga je naar huis met genoeg kennis om je moestuin voor te bereiden op het komende seizoen.

In de tweede avond gaan we in op verschillende teeltmethoden als wisselteelt, combinatieteelt en permacultuur. Met deze informatie kun je vervolgens aan de slag om een teeltplan te maken voor je moestuin. We gaan in op nut en noodzaak van onkruidbestrijding en hoe om te gaan met ziekten en plagen, maar vooral het voorkomen van ziekten en plagen. In deze maand ga je actief aan de gang met zaaien, poten en voorzaaien. We bespreken welke werkzaamheden nu actueel zijn om direct in je eigen moestuin aan de slag te gaan.

De eerste zaterdagochtend valt in mei. We zijn op locatie in een Spoordonkse moestuin. Iedereen is -als het goed is- druk bezig met zijn/haar moestuin. De IJsheiligen zijn geweest. Het is tijd voor het zaaien en/of planten van de vorstgevoelige planten. Wat zaai, poot en plant je uit in mei en juni en wat ga je oogsten, heb je al geoogst. Hoe was je oogst?

Ongetwijfeld ben je wat problemen tegen gekomen. Zijn deze opgelost en zo ja, hoe? Of hoe kunnen we deze oplossen? Hoe ga je om met het onkruid dat er nu volop is. Hoe ga je om met water geven.  Verschilt dat per groente? Hoe ga je om met slakken,  muizen,  woelmuizen, woelratten, vogels die ook van aardbeien en groenten houden? 

Op locatie maken we theeën en gieren. Wat is het verschil? Waar zijn ze voor te gebruiken? Wie heeft hier ervaring mee?

De tweede zaterdagochtend is na half juni. Deze is ook op locatie in Spoordonk. Alles groeit en bloeit lekker en de eerste plekken komen al weer vrij. Wat zaai en plant je nog na de langste dag? Wat ga je oogsten en hoe was je oogst in de afgelopen maand? Zaai je de open gekomen plekken in de tuin in met bijv. een groenbemester of ga je voor een tweede oogst?  Wat ging goed/welke problemen kwam je tegen? Hoe bescherm je jouw aardappelen en tomaten tegen Fytoftora?

Op de locatie bekijken we materialen welke we kunnen gebruiken om te composteren. We oefenen met het opzetten van een composthoop. We wisselen de basisvoorwaarden uit voor het succesvol composteren van tuinafval.

Naast het gebruik van compost in je moestuin kun je mulchen. Wat is mulchen en wat zijn voor- en nadelen? Wanneer ga je mulchen en welke materialen kun je gebruiken? Wat is sheetmulchen? Op locatie gaan we aan de slag met diverse mulchmaterialen.

Data voor deze cursus:

  • 1e  lesavond   maandag 25 februari 19.30 – 22.00 uur
  • 2e  lesavond    maandag 11 maart 19.30 – 22.00 uur
  • 1e   praktijkochtend zaterdag  18 mei 9.00 – 12.00 uur
  • 2e  praktijkochtend zaterdag   22 juni 9.00 -12.00 uur

Kosten voor deze  boeiende cursus : € 35 voor IVN-leden en € 45 voor niet leden.

Verdere info: Freek Kemps 0649784532

Opgave: mail naar f_kemps@hotmail.com