Oirschot
Natuur in de Buurt
zondag19sep2021

3000-soortenproject: stand van zaken

Op 12 september werd het aantal van 3000 soorten bereikt. (Red.: En die 3000ste soort werd gevonden door Adrie!: de puntige blaashoren) Groefbij-AV-OirschotEcht veel meer soorten dan vorig jaar. Toen was de eindstand 2194 soorten.

We hebben nog een flinke periode te gaan naar het einde van dit jaar en hoewel de natuur langzamerhand in relatieve rust gaat, geldt dit niet voor alle soorten. Er blijft volop moois te zien in de winter. Hopelijk blijven de waarnemers volop soorten invoeren zodat we ook een beter beeld krijgen van de biodiversiteit in de laatste periode van dit jaar. Vele soorten paddenstoelen moeten zich nog laten zien, zoals de vliegenzwam, rood met witte stippen en alom bekend. Dat geldt ook voor de herfst- en wintersoorten van de nachtvlinders en bij andere soortgroepen zal dat ook zo zijn.

Bij de soortenjacht op 5 september bleken een aantal gewone soorten toch nog niet ingevoerd te zijn. Dat is nog steeds zo bijvoorbeeld bij boom- en grassoorten. Er gingen al stemmen op om volgend jaar opnieuw een soortenjacht te organiseren.

Alle gemeenten in Nederland doen automatisch mee in de gemeentecompetitie van waarneming.nl. Wij staan op de 15de plaats van de kleine 400 gemeenten!

De site van waarneming houdt ook een langjarige lijst bij vanaf 2010 tot 2025 en het is mooi om te zien dat in 2021 het aantal van ooit in Oirschot geregistreerde soorten is opgelopen van 4175 naar 4819. Dus 644 soorten hebben we dit jaar voor het eerst gezien sinds 2010. Op naar de 5000 waargenomen soorten vanaf 2010 voor de gemeente Oirschot. Ik denk dat we die 5000 dit jaar nog niet zullen halen, maar je weet het nooit.

Aardappelstengelboorder-AV-OirschotWat geeft waarneming.nl toch enorm veel detail informatie. Veelal foto’s en exacte locatie van de vindplaatsen van alle waargenomen soorten. Een beeld van de huidige stand van zaken van onze biodiversiteit. Het lijkt me goed om ook na 31 december met dit project van citizens-science door te gaan.

Adrie Vermeeren

 

Foto van Lia boven: Groene rietcicade

Foto's van Adrie in tekst: Zesvlekkige groefbij en Aardappelstengelboorder