#januarivlindermaand door Lia

Kleine ijsvogelvlinderEvenals in 2020 wordt ook dit jaar Twitter en Instagram (nieuw) weer overladen met vlinders. @NathalieNatuur plaatst elke dag een andere vlinder met wat informatie over waardplanten. Dank dus aan Nathalie voor de info! Vele mensen volgen met foto's van dezelfde vlinder. Een handige manier om ze nu in deze donkere dagen goed te leren kennen. Ik plaats hier welke vlinders het zijn met zoveel mogelijk eigen foto's. Als het anders is zal ik het erbij vermelden. De links zijn naar de Vlinderstichting met meer info over desbetreffende vlinder. Veel lees- en kijkplezier!

Oranjetipje-LA-OirschotDag 1: Oranjetipje - Anthocharis cardamines      Algemeen en mobiel, vliegt half apr tot eind mei. Waard- en nectarplant: vooral pinksterbloem en look-zonder-look. 

 

 

Atalanta-LA-OirschotDag 2: Atalanta - Vanessa atalanta      Zeer algemeen en zeer mobiel, trekvlinder vliegt apr tot nov. Waardplant: (grote) brandnetel Nectarplant: vooral koninginnenkruid, klimop, distel, vlinderstruik; rottend fruit en sap van bloedende bomen

 

Bont zandoogje-LA-OirschotDag 3: Bont zandoogje - Pararge aegeria      Algemeen en mobiel, vliegt eind mrt tot eind okt. Waardplant: diverse grassen nectarplant: oa braam; verder vooral honingdauw, sap van vruchten en van bloedende bomen

 

Citroentje-LA-OirschotDag 4: Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni      Algemeen en zeer mobiel, vliegt eind juni tot begin okt en na overwintering begin febr tot begin juni. Waardplant: vuilboom en wegedoorn. Nectarplant: vooral koninginnenkruid, vlinderstruik en grote kattenstaart

 

Boomblauwtje-LA-OirschotDag 5: Boomblauwtje - Celastrina argiolus      Algemeen en mobiel, vliegt eind mrt tot begin jun en half jun tot begin okt. Waardplant: oa vuilboom, klimop, vlinderstruik, struikhei en hulst. Voeding en Nectar: honingdauw, sap van bloedende bomen ; drinkt van plassen en poep

Heivlinder-NNDag 6: Heivlinder - Hipparchia semele Vrij schaars en mobiel, vliegt half jun tot begin aug. Waardplant: (schapen)grassen nectarplant: oa struikhei en akkerdistel, lamsoor en blauwe zeedistel; boomsap van eik en berk. Foto: @NathalieNatuur

Dagpauwoog-LA-OirschotDag 7: Dagpauwoog - Aglais io      Zeer algemeen en zeer mobiel. Vliegt eind jun tot okt en na overwintering begin mrt tot eind mei. Waardplant: grote brandnetel. Nectarplant: oa sleedoorn, klein hoefblad, paardenbloem, koninginnenkruid, akkerdistel, vlinderstruik

Eikenpage-LA-OirschotDag 8: Eikenpage - Flavonius quercus.     Vrij schaars en weinig mobiel. Vliegt begin jul tot eind aug. Waardplant: hoge (zomer)eik op zonnige plek. Voeding: vooral honingdauw, soms nectar van vuilboom, braam, distels, boerenwormkruid

 

Icarusblauwtje-LA-OirschotDag 9: Icarusblauwtje - Polyommatus icarus

Algemeen. Vliegt begin mei tot begin okt.  Vrouwtje is gemakkelijk te verwarren met bruin blauwtje (herkenningskaartWaard- en nectarplant:  klaver. 

 

Koninginnepage-LA-OirschotDag 10: Koninginnepage - Papilio machaon.    Vrij schaars, zeer mobiel. Vliegt eind apr tot half jun, begin jul tot half sep. Waardplant: vooral wilde peen, ook bijv venkel, pastinaak, dille, engelwortel. Nectarplant: allerlei kruiden

Kleine vuurvlinder-LA-OirschotDag 11: Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas 

Algemeen en mobiel. Vliegt eind apr tot half jun, eind jun tot begin okt, begin sep tot eind okt. Waardplant: (schapen)zuring. Nectarplant: zeer divers

 

Argusvlinder-EdePDag 12: Argusvlinder - Lasiommata megera      Sterk achteruitgegaan!! (lage aantallen, vooral aanwezig in het westen), mobiel. Vliegt eind apr tot eind jun, begin jul tot eind aug, soms sep tot begin nov. Waardplant: diverse grassen Nectarplant: divers. Foto: @ErikDePay

 

Distelvlinder-LA-OirschotDag 13: Distelvlinder - Vanessa cardui

Zeer algemeen, zeer mobiel. Trekvlinder, vliegt apr tot okt. Waardplant: vooral akkerdistel, gewone klit en grote brandnetel. Nectarplant: divers

 

Groentje-LA-OirschotDag 14: Groentje - Callophrys_rubi      Werd vroeger ook wel braamstruikvlindertje genoemd. Vrij schaars, weinig mobiel. Vliegt eind apr tot half jul. Waardplant: brem, heidebrem, braam, bosbes, vuilboom, dophei, struikhei. Nectarplant: wilde lijsterbes, vuilboom, braam, bosbes, dophei

Zilveren maan-MvdEDag 15: Zilveren maan - Boloria selene komt voor in natte tot vochtige, schrale graslanden & bloemrijke hooi- of rietlanden. Als de bodem verzuurt, verdwijnt de soort. Zeldzaam en mobiel. Vliegt begin mei tot half jun, begin jul tot half sep. Waardplant: viooltjes nectarplant: o.a. echte koekoeksbloem, kale jonker, grote kattenstaart, watermunt, blauwe knoop. Foto: @maryvanderes

Groot dikkopje-LA-OirschotDag 16: Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus     Algemeen en mobiel & vrij zeldzaam en weinig mobiel. Vliegt begin jun tot half aug & begin jul tot eind aug. Waardplant: diverse grassen, zoals breedbladige zwenkgrassen en beemdgrassen, kweek, witbol en pijpenstrootje. Nectarplant: divers

Landkaartje-LA-OirschotDag 17 Landkaartje - Araschnia levana

Algemeen en zeer mobiel. Vliegt half apr tot eind jun en begin jul tot half sep. Waardplant: grote brandnetel. Nectarplant: oa fluitenkruid, akkerdistel, berenklauw en koninginnenkruid. Op de foto links voorjaarsgeneratie.landkaartje Daaronder zomergeneratie.

 

 

 

Heideblauwtje-Lia AdriaansDag 18: Heideblauwtje - Plebejus argus

Schaars en honkvast. Vliegt begin jun tot eind aug, soms tot half okt. Waardplant: vooral struikhei, soms dophei, rolklaver, heidebrem. Nectarplant: dophei, struikhei, muizenoor

 

Koevinkje-LA-OirschotDag 19: Koevinkje - Aphantopus hyperantus komt vooral voor op zandgronden. Algemeen en weinig mobiel. Vliegt eind jun tot half aug. Waardplant: grassen en zeggen. Nectarplant: vooral braam, koninginnenkruid, akkerdistel (mannetjes zitten nooit op bloemen)

Klein koolwitje-LA-OirschotDag 20: Klein koolwitje - Pieris rapae Zeer algemene vlinder. Waardplant: Kruisbloemigen.

Ook groot koolwitje, klein geaderd witje en scheefbloemwitje zijn vandaag aan de beurt.

 

Gehakkelde aurelia-LA-OirschotDag 21 Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album     Algemeen en mobiel. Vliegt mrt tot okt. Waardplant: vooral grote brandnetel, ook hop, iep, ribes, wilg. Nectarplant: sleedoorn, wilgen, akkerdistel, braam, koninginnenkruid; vocht en rottend fruit

 

Sleedoornpage-MvdEDag 22: Sleedoornpage - Thecla betulae Zeldzaam en weinig mobiel. Vliegt eind jul tot eind sep. Waardplant: sleedoorn Voeding: honingdauw, ook nectar van oa koninginnenkruid en guldenroede. Foto: @maryvanderes

 

Keizersmantel-NNDag 23: Keizersmantel - Argynnis paphia      Weer steeds vaker te zien en mobiel. Vliegt eind jun tot begin sep. Waardplant: diverse viooltjes Voeding: honingdauw, ook nectar van oa koninginnenkruid, braam en distels. Foto: @NathalieNatuur

Hooibeestje-LA-OirschotDag 24: Hooibeestje-Coenonympha pamphilus    Algemeen en weinig mobiel. Vliegt eind apr tot eind sep. Waardplant: diverse grassen Nectarplant: oa akkerdistel, gewoon duizendblad, struikhei

 

Zwartsprietdikkopje-LA-OirschotDag 25: Zwartsprietdikkopje - Thymelicus lineola.

Algemeen en mobiel. Vliegt eind jun tot eind aug. Waardplant: diverse grassen. Nectarplant: divers

 

Parelmoervlinder, kleine-LADag 26 Kleine parelmoervlinder - Issoria lathonia

Schaars en zeer mobiel. Vliegt begin apr tot eind okt. Waardplant: diverse viooltjes Nectarplant: viooltjes, ook koninginnenkruid en slangenkruid

 

Bruin zandoogje-LA-OirschotDag 27: Bruin zandoogje - Maniola jurtina   De bovenzijde is bruin

Algemeen en mobiel. Vliegt begin jun tot eind aug Waardplant: diverse grassen Nectarplant: zeer divers

en

Oranje zandoogje-LA-OirschotOranje zandoogje - Pyronia tithonus

Algemeen en zeer mobiel  Vliegt eind jun tot eind aug. Waardplant: diverse grassen Nectarplant: oa struikhei en braam 

 

Kleine vos-LA-OirschotDag 28: Kleine vos - Aglais urticae

Zeer algemeen en zeer mobiel. Vliegt feb tot okt Waardplant: grote brandnetel. Nectarplant: divers

 

 

Kleine ijsvogelvlinder-EvaDag 29: Kleine ijsvogelvlinder - Limenitis camilla. 

Vrij zeldzaam en mobiel. Vliegt begin jun tot half aug. Waardplant: (wilde) kamperfoelie. Nectarplant: braam, ook vocht uit mest, rottend fruit of van de grond

Foto: @e_evam

 

 

Bruine vuurvlinder-WNMoniqueDag 30: Bruine vuurvlinder - Lycaena tityrus.   Schaars en weinig mobiel.  Vliegt begin mei tot eind jun, begin jul tot eind aug Waardplant: diverse soorten zuring Nectarplant: vooral braam, struikhei, dophei, akkerdistel Foto: @WNMonique