Oirschot
Natuur
Op
zondag18dec201609:45

Snertwandeling

Snertwandeling

14 mensen verzamelden zich op zondag 18 december 2016 bij De Enck, veel minder dan de 30 deelnemers van december 2015. Er was voldoende vervoer, zodat ik mijn auto best thuis had kunnen laten. Startpunt van de wandeling was de parkeerplaats bij Natuurpoort Groot Speijck in Oisterwijk.

Onder leiding van Wil van Herwaarden, Jack van Nunen en Martien van Beljouw ging de wandeling langs een aantal vennen waaraan het afgelopen jaar nogal wat onderhoud is gepleegd. Uiteraard kregen we een heldere uiteenzetting over de verschillende waterhoogten van de vennen, zoals die goed zijn waar te nemen weerszijden van de weg naar Boshuis Venkraai. Daarbij ging het over de doorlaatbaarheid van zand, leem en klein, over de dikte van de kleilaag, over de ontstaansgeschiednis van de vennen.

Al wandelend komen nog andere onderwerpen ter sprake, zoals dialectnamen voor diverse vogels (venkraai, markolf, blauwpieper) of dialectwoorden die mij als niet-Brabander volkomen onbekend zijn, o.a. voor bosbessen. (Vraag maar aan Martien Heijms.)

Bij verschillende vennen heeft een kleine kaalslag plaatsgevonden aan de oevers, die bovendien glooiender zijn gemaakt. Wat dennen zijn blijven staan, maar de loofbomen zijn verwijderd. Dit alles om de waterkwaliteit te verbeteren en zeldzame planten weer een kans te bieden. De plukken gagel zijn gespaard, zeker omdat deze struik op de Nederlandse Rode lijst van planten voorkomt. Leuk om te weten dat gagel in vroeger dagen als ‘vlooienkruid’ werd gebruikt, een toepassing die ik op Wikipedia niet tegenkwam.

Bij het stevig opgeschoonde Van Esschenven vertelde Wil het verhaal van de Oisterwijkse bossen en vennen en de grote rol die natuurminnaar mr. G.P. van Tienhoven daarbij heeft gespeeld als begin van de Vereniging Natuurmonumenten. Dat verhaal moet ik een beetje corrigeren. Genoemde vereniging werd opgericht in 1905. Directe aanleiding was het plan van B&W van Amsterdam om het ‘waardeloze’ Naardermeer te gaan dempen door de stort van afval. De Amsterdamse onderwijzer Jac. P. Thijsse kwam daar tegen in verzet. En de eerste aankoop van de nieuwe vereniging was een gebied ter bescherming van het Naardermeer.

Van Tienhoven, in 1907 reeds penningmeester van Natuurmonumenten, is van groot belang geweest voor de popularisering van natuurbehoud en het verwerven van financiële ondersteuning. En om mijn verhaal af te sluiten: de Oisterwijkse bossen en vennen werden pas in 1912 eigendom van Natuurmonumenten.

Huub Bours

Algemene informatie

zondag 18 december 2016 - 09:45 tot 12:30