Oirschot
(Zoog)dieren
Op
donderdag07sep201719:00

Cursus “Zoogdieren van het Groene Woud” IS VOL!

Een nieuwe cursus van IVN Oirschot

Waar gaat de cursus over? Vos-Piet

In deze cursus worden de zoogdieren besproken die voorkomen in Nationaal Landschap het Groene Woud. Het doel van de cursus is dat de deelnemers na de cursus weten welke zoogdieren in de omgeving van Oirschot voorkomen, ze kunnen herkennen en begrijpen waarom deze dieren hier voorkomen, dus welke eisen stellen ze aan het landschap. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de manieren waarop je de zoogdieren hier kunt waarnemen. Naast de zoogdieren die hier al voorkomen wordt aandacht besteed aan een zoogdier dat hier mogelijk nog komt: de wolf.

 • De cursus is verdeeld over 5 avonden en 3 excursies.

Voor wie is de cursus?

Deze cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de wilde zoogdieren in de regio waar Oirschot en Best zich bevinden. Voorkennis is niet vereist, interesse wel. De cursus richt zich op volwassenen maar ook geïnteresseerden vanaf veertien jaar zijn van harte welkom. Lidmaatschap van het IVN is niet verplicht.

Wie geeft de cursus?

De cursus wordt aangeboden door IVN Oirschot. De avonden worden verzorgd door Jos Marcelissen. Jos is vanaf eind jaren tachtig betrokken bij vleermuisonderzoek, en sinds begin jaren negentig verzorgt hij excusies over vleermuizen voor Natuurmonumenten. In het dagelijks leven is hij docent Biologie, en daarnaast is hij natuurlijk veel in het veld te vinden bij de studie van zoogdieren en vogels. Jos heeft eerder cursussen over zoogdieren gegeven, maar ook over diverse andere onderwerpen uit de natuur.

Voor de avond en excusrie  over edelherten is Gerard Traa van het Brabants Landschap uitgenodigd. Hij is betrokken bij de herintroductie van de edelherten in de Mortelen.

Donderdag 7 september 19/21.30uur

Avond 1: vleermuizen. (les met aansluitend 1ste excursie)        

Vleermuizen zijn zoogdieren die zich van alle anderen onderscheiden doordat ze kunnen vliegen.

In Nederland komen zo’n kleine twintig soorten voor. Pas in de laatste dertig jaar is er veel kennis verzameld over vleermuizen in de zomer. Dit kwam door de komst van goed hanteerbare en betaalbare vleermuisdetectors. Het waarnemen van vleermuizen is niet moeilijk, in de zomer zie je er vrijwel overal wel rondvliegen. Maar over welke soorten gaat het dan? Dat is lastig vast te stellen zonder de speciale vleermuisdetectors. We gaan in op de ecologie van de vleermuizen, dus waar komen ze voor,  wat is hun plaats in het ecosysteem. Verder bespreken we de manieren waarop vleermuizen waar te nemen zijn, in het kort:

 • Door detectoronderzoek
 • Door onderzoek van verblijfplaatsen
 • Meldingen van mensen die een vleermuis hebben gevonden, of die overlast ervaren.

Deze avond wordt doorspekt met praktijkvoorbeelden uit de bijna dertig jarige ervaring van de cursusleider als vleermuisdeskundige. Na het theoretische gedeelte gaan we naar buiten voor de praktijk.                    

Met behulp van de detectors gaan we op zoek naar de vleermuizen die deze avond rondvliegen. Zorg dus voor geschikte kleding voor de excursie. Neem liever geen lampen mee in verband met verstoring.

 

Donderdag 21 september 20 / 22uur

Avond 2: Kleine zoogdieren.                                                                  

Op deze avond wordt een groot aantal kleinere zoogdieren besproken.

Aan de orde komen:

 • De ware muizen, inclusief bruine rat en zwarte rat
 • De woelmuizen, inclusief de woelrat.
 • De spitsmuizen.
 • De egel.
 • De mol.
 • De konijnen en hazen.
 • De kleine marters,

Op deze avond zal vooral worden ingegaan op de uiterlijke kenmerken van de soorten zodat na deze avond elke deelnemer met behulp van een zoogdiergids makkelijk soorten kan herkennen.

Er wordt gebruik gemaakt van zoekkaarten en beelden gemaakt met een cameraval. Verder wordt stilgestaan bij loop- en vraatsporen en uitwerpselen. Per soort wordt stilgestaan bij biotoopgebruik en voorkomen in de regio Oirschot. Voor de onderbouwing zullen de meldingen in Waarneming.nl worden gebruikt.

 

Donderdag 5 oktober 20 / 22uur

Avond 3: grote zoogdieren.                                                                     

Op het gebied van grote zoogdieren is veel gaande in de regio. Er zijn edelherten uitgezet in de Mortelen, langs het kanaal in Best zijn wilde zwijnen waargenomen en onlangs is er een bever gezien in de Beerze bij Spoordonk. Dassen lijken hun terugkeer definitief te maken. Daarnaast kennen we al heel lang de reeën in de regio, en natuurlijk de vossen. Op deze avond wordt hun uiterlijk besproken, en hun samenhang met de omgeving en met elkaar.

Waarom wordt het zo belangrijk gevonden deze dieren uit te zetten of in stand te houden? Ook op deze avond wordt gebruik gemaakt van beelden die met de cameraval zijn gemaakt (buiten de regio).

Zaterdag 7 oktober  9.30 / 11.30uur

Excursie 2

 

Donderdag 12 oktober 20 / 22uur

Avond 4: Edelherten Edelherten-Piet

Onze oud IVN voorzitter, Gerard Traa van Brabants Landschap vertelt ons alles over het belang van de edelherten en over de achtergronden bij hun herintroductie in het Groene Woud.

 

Zaterdag 14 oktober  9.30 / 11.30uur

Excursie 3    

 

Donderdag 26 oktober 20 / 22uur

Avond 5: Te verwachten zijn…….   

Twee nieuwkomers in de Nederlandse zoogdierfauna zijn de wolf en de wilde kat. Hoe groot is de kans dat die zich ooit in onze regio gaan vestigen? Op deze vraag aan we in op de slotavond van de zoogdiercursus 2017.

Wat kost het?

De vergoeding voor deze cursus is € 38,00 voor IVN-leden of donateurs en € 45,00 voor alle anderen.

 

Hoe meldt u zich aan?

Heel simpel door een mailtje te sturen naar cursusgroep@gmail.com.

Let op: Er is slechts plaats voor 25 cursisten. Deelname geschiedt op volgorde van (definitieve) aanmelding. 

Algemene informatie

donderdag 7 september 2017 - 19:00 tot donderdag 26 oktober 2017 - 22:00
Zie voor exacte tijden het programma
Locatie: 
SCC de Enck
St Jorisstraat 55
5688 AS Oirschot
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image