Oirschot
Beleid & Organisatie
Op
dinsdag19mrt201920:00

Algemene Ledenvergadering

Agenda

 

 1. Opening en welkom door Riky (voorzitter)
 2. Notulen ALV 13 maart 2018
 3. Financiële verantwoording 2018 door Loek (penningmeester)
  - extra inkomsten door gift Roche
 4. Kascontrolecommissie
 5. Begroting 2019. Voorstel contributieverhoging 2020:
                 Contributie huisgenootleden:   € 12
                 Minimum donatie:                      € 15
 6. Samenstelling bestuur
        Aftredend: Tanja den Hollander
        Vacature:   secretaris

  Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 2 dagen voor de vergadering kandidaat stellen bij het bestuur.

   
 7. Bestuurspunten:
  - Jubilarissen
  - Besteding van Roche gelden: welke ideeën leven er?
  - Gidsencursus starten in groene Woud: behoefte, ideeën
  - Nieuwe werkgroepen starten: ideeën?

  Pauze

   
 8. Terugkoppeling uit de werkgroepen
 9. Resultaten enquête
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Algemene informatie

dinsdag 19 maart 2019 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
Zaal achter Café Het Vrijthof
Molenstraat 6
5688AD Oirschot
Nederland
Google Maps image