Waarnemingen van de Vogelwerkgroep

Waarnemingen door de Vogelwerkgroep in februari 2017

Iedere maand gaan de leden van de Vogelwerkgroep samen of alleen op stap en zien zij interessante vogels in de buurt van Nuenen. Ook februari heeft een aantal leuke waarnemingen opgeleverd.

Ooievaars zijn steeds vaker in de omgeving te zien. Bij het Langeveld werd er een gezien, maar in Vaarle zitten er veel meer. Op het nest daar stonden de vogels zelfs al te klepperen. In Nederwetten werden vier overvliegende exemplaren genoteerd.

Een andere soort die steeds vaker wordt gezien, is de Grote Zilverreiger. Er waren waarnemingen van de soort in Vaarle en het Langeveld. Deze reigersoort neemt in Nederland sterk toe. Waarschijnlijk is dat een gevolg van klimaatverandering.

In Nuenens Broek laten in deze tijd van het jaar de spechten veel van zich horen. Ze roffelen luidruchtig tegen takken om een territorium te verdedigen. Opvallend is de waarneming van verschillende Kleine Bonte Spechten in het gebied. Deze kleine soort specht wordt snel over het hoofd gezien, maar is makkelijk herkenbaar aan zijn lange snelle roffels. Misschien nog wel meer bijzonder is de eerste waarneming van de Middelste Bonte Specht in het Nuenens Broek. Deze soort breidt zijn verspreidingsgebied in Nederland steeds verder uit en is nu dus ook bij ons te zien en te horen.

De eerste Zanglijsters en Heggenmussen laten hun liedje ook alweer overal horen. Er waren waarnemingen bij de Soeterbeekseweg en in het Nuenens Broek. Een teken dat de lente weer gaat beginnen.

In Vaarle zijn Indische Ganzen aanwezig. Deze soort hoort eigenlijk niet in Nederland thuis. Het gaat daarom waarschijnlijk om ontsnapte exemplaren. Deze mooie ganzen zijn de kampioenen van het hoog vliegen. In hun normale habitat vliegen zij jaarlijks over de Himalaya. Ze bereiken daarbij hoogtes van wel 10 km.

Februari is de maand dat Bosuilen zich veel laten horen. Door twee leden van de Vogelwerkgroep werden drie vrouwtjes tegelijk gehoord op een avond in het Goor in Helmond.  Helaas was er op dat moment geen mannetje dat antwoord gaf.

Op de gemeentevijver midden in het dorp zitten opvallend veel Waterhoentjes. Ook een Aalscholver is daar de vijver aan het leeg vissen.

De IJsvogel heeft de winter ook goed doorstaan. Langs de Dommel bij Eckart werd een over het water scherend exemplaar gezien.

Nuenen-sperwerTot slot was er een bijzondere waarneming in Gerwen door een van de vogelaars. Bij thuiskomst zat op de oprit naar het huis een Sperwer een Kauw te plukken die hij geslagen had. Het is natuurlijk wreed, maar wel erg bijzonder om te bekijken.

Wil je ook meewandelen met de Vogelwerkgroep? Dat kan! Iedere maand organiseert de Vogelwerkgroep een wandeling voor haar leden. Je bent van harte welkom om een keer mee te lopen. Hou daarvoor de aankondigingen op de site in de gaten