Vogelweekend Ameland 2018

Verslag IVN Waddenweekend 2018 op Ameland door Tineke van der Meer.

Foto's van het weekend gemaakt door Hennie Guns

Vrijdagochtend om 5.15 uur zitten alle 37 deelnemers aan het Waddenweekend in de bus bij de Clemenskerk. We zijn klaar voor vertrek. Op naar Holwerd om daar de veerboot naar Ameland te nemen. De boot vertrekt om 9.30 uur en we genieten van de weidse uitzichten over het Wad. De vloed komt op, maar er zijn nog overal zandbanken te zien. Op één daarvan liggen enkele tientallen zeehonden te zonnen.

Aangekomen in Nes op Ameland staan de fietsen al op ons te wachten. We kunnen er meteen op uit om vogels te spotten. Er gaan verschillende groepjes op pad. Ik ga mee met een groepje dat vanaf de veerdam rechts langs de dijk richting Buren en het Oerd gaat.

Het is heerlijk weer met weinig wind. We nemen overal de tijd om de vogels rustig te observeren. Op die manier ontdekken we steeds meer soorten.

We zien veel ganzen (rotganzen, brandganzen en grauwe ganzen), maar ook krakeenden, spreeuwen, meerkoeten en een zwaan. Tussen al die ganzen spotten we twee roodhalsganzen, dwaalgasten die met de andere ganzen zijn meegekomen. In een weiland bij de Kooiduinen zit een paartje torenvalken.

Vanaf de Kooiduinen gaan we via Buren, Nes en het Nesserbos naar het fietspad dat door de duinen naar Hollum gaat. Vele stops later met mooie waarnemingen zoals zingende nachtegalen komen we net op tijd voor het diner aan in ons verblijf Sier aan Zee.

Na een heerlijke maaltijd gaan we met een klein groepje de vuurtoren beklimmen. Als we boven zijn blijken de 236 traptreden best mee te vallen. Het is een beetje heiig, maar we hebben een prachtig uitzicht. De zon staat al laag boven de zee.

Daarna genieten we op het strand van de ondergaande zon en nemen we een drankje in een strandtent bij een warm vuurtje en onder een extra dekentje.

Zaterdag is het opnieuw prachtig weer. Het is iets frisser en de fleecevesten blijven aan. We fietsen vanaf de vuurtoren naar het westen om bij een kijkhut de vogels op het water van een duinmeer te bekijken. Aan de overkant van het meertje zit een kleine kolonie aalscholvers. Verder zijn er o.a. krakeenden, ganzen en een paartje geoorde futen. In het riet horen we de roep van een roerdomp die lijkt op de lage toon van een misthoorn. Ten zuiden van het fietspad is een nat duingebied met kolonies van verschillende soorten meeuwen.

Verderop lunchen we op het strand van Ballum bij het groene strand.

Daar zien we de bontbekplevier, tureluur, kluut en veel kokmeeuwen. Via Ballum gaan we door de weilanden naar Hollum. Onderweg spotten we o.a. grutto’s, flirtende bruine kiekendieven, scholeksters, nijlganzen en witte kwikstaarten. Na een drankje op het terras bij De Zwaan in Hollum gaan we terug naar Sier aan Zee.

Na opnieuw een prima diner volgt de fotosessie waarbij het lukt om alle medevogelaars op één foto te krijgen. Om acht uur begint de gezamenlijke gezellige avond met koffie en gebak, waarna drie jubilarissen die 25 jaar lid zijn van het IVN door onze voorzitter Kees Weijters worden onderscheiden met een herinneringsspeld. De jubilarissen zijn Hennie Guns, Mieke van Baasbank en Cor Guichelaar.

Aan Leo Braak wordt een pen met inscriptie uitgereikt ter gelegenheid van zijn afscheid als coördinator van de vogelwerkgroep.

Intussen is de spanning gestegen. Wie heeft de wedstrijd gewonnen? Bij rebusachtige tekeningen moesten de juiste vogel, dier of plant genoemd worden. Daar hebben we twee dagen op zitten ploeteren (met ‘stiekem’ toch wel overleg).

Mieke van Baasbank en Wilma Guichelaar hebben alle twee 14 antwoorden goed. Uiteindelijk beantwoord Mieke de meeste aanvullende vragen goed en mag een jaar lang op de wisselbeker/bokaal passen.

Na een aangeboden drankje wordt er gezellig gekletst en/of er wordt een spelletje gedaan.

Net als de voorgaande ochtend genieten we ook zondag van een heerlijk ontbijt. De pas gebakken warme broodjes worden ook klaargezet om de lunch uit samen te stellen.

Deze dag gaan we vanaf ons verblijf linksom de duinen en het bos in. Het weer is vergelijkbaar met dat van gisteren dus: prima! Bij de strandovergangen bij de Badweg en het paardengraf nemen we een kijkje op het strand. Op een zandplaat tussen Ameland en Terschelling liggen heel veel zeehonden. Wat de vogels betreft zien we niet veel bijzonders. In de duinen langs het fietspad zien we o.a. de kneu, blauwborst, witte kwikstaart, tapuit, roodborsttapuit en graspieper.

Onderweg meent Wim een uil boven in de kerktoren van Hollum te zien. Het is te ver weg om het met de kijkers te zien. Daarom gaan we naar de kerk. Maar de vogel (wat het ook was) is gevlogen. Dan maar een lekkere kop koffie op het terras. Daarna gaan we door de weilanden naar de Waddenkust. Het is laag water en er is heel wat te zien.

Meteen als we iets bijzonders zien stoppen we en blokkeren zo nogal eens het fietspad. We worden door andere toeristen gekend: ‘Daar heb je die vogelaars weer!’

Op de wat hogere begroeide kust maken de verschillende soorten meeuwen nogal wat herrie. We zien verder o.a. steenlopers tussen de keien op de dijk, gele kwikstaart in het gras tussen de schapen en één lepelaar scharrelt zijn kostje bij elkaar in een sloot langs de dijk. Op het water zwemmen o.a. eidereenden. Boven het Wad vormen goudplevieren grote ‘wolken’ die sierlijk van de ene vorm in de andere overgaan. Als zo’n wolk gaat zitten in ondiep water lijkt het net of er plotseling een nieuwe zandbank ontstaat.

Langzaam maar zeker naderen we de veerhaven. Daar strijken we neer op het terras van een restaurant voor een warme maaltijd.

Om 18.00 uur leveren we de fietsen in en nemen onze bagage weer in ontvangst. De boot vertrekt wat later dan 19.00 uur. De zon staat al laag en schildert op de Waddenzee gouden banen.

We genieten van de omgeving en bevestigen elkaar nog eens dat we een fantastisch weekend hebben gehad met heerlijk weer.

In Holwerd staat de bus al op ons te wachten. In de bus gaat de soortenlijst rond waar iedereen zijn/haar waarnemingen op invult. In totaal zijn er 117 soorten vogels waargenomen. Een hoge score! Om 23.30 uur zijn we terug in Nuenen.

Wil en Gofie hartelijk bedankt voor de prima organisatie!