Vogels

Verslagen van excursies

Waarnemingen van de Vogelwerkgroep 

Waarnemingen in Nuenen

Geniet je van de vogels in je tuin, in het bos en langs het water? Weet je de namen van de meeste vogels die je ziet? Kijk je met plezier naar vogels die slepen met nestmateriaal en voedsel om hun jonge grut groot te brengen? Kun je ademloos kijken naar spreeuwen die in dichte wolken de mooiste patronen vliegen of roofvogels die eindeloos zweven op de thermiek? Ben je nieuwsgierig naar wat er allemaal nog meer te vertellen is over de wondere vogelwereld? Dan is de Vogelwerkgroep beslist iets voor jou!

Een groep van ongeveer 25 enthousiaste vogelspotters komt iedere maand bij elkaar in Het Klooster om nieuwtjes uit de vogelwereld met elkaar te delen. Ze vertellen elkaar over wandelingen die zij hebben gemaakt en de soorten die zij daarbij hebben waargenomen. Iedere maand is er een thema, waarbij een van de leden de anderen vertelt over een bepaalde soort vogel, het interessante gedrag van vogels of de bijzondere vogeltrek. Een keer per maand trekt de groep er op de eerste  zaterdagmorgen van de maand er  gezamenlijk op uit, om met elkaar op zoek te gaan naar bijzondere vogelsoorten in de prachtige natuurgebieden in onze omgeving.

Vogelonderzoek

Naast deze activiteiten levert de Vogelwerkgroep een bijdrage aan het vogelonderzoek  in Nederland door mee te doen aan inventarisaties die zijn opgezet door Sovon (de landelijke organisatie voor vogelonderzoek) en de Vogelbescherming. Er wordt meegeteld in diversie landelijke projecten, zoals:

  • BMP (Broedvogel Monitoring Project): In het Nuenens Broek wordt ieder voorjaar bijgehouden welke vogels er broeden en hoe groot de populatie van de verschillende vogels is.
  • MUS (Meetnet Urbane Soorten): In de postcodegebieden 5671, 5672 en 5673  tellen we de stand van de stadsvogels, zoals o.a. huismus, merel en koolmees.
  • Trektellen: Vanaf een telpost aan de Cortenbachse Dijk houden we zicht op het fenomeen van de vogeltrek in het najaar.

De tellingen worden door leden van de Vogelwerkgroep in groepjes uitgevoerd. De tellingen starten meestal een half uur voor zonsopgang. Omdat de tellingen telkens met enkele personen worden uitgevoerd hoef je niet steeds vroeg je bed uit.

Wandelingen en excursies

De Vogelwerkgroep organiseert ieder voorjaar een aantal vogelwandelingen op maandagavond en een spechtenwandeling waaraan iedereen kan meedoen. Daarnaast worden voor belangstellenden met regelmaat vogelcursussen georganiseerd, waarin vogelsoorten worden voorgesteld en theoretische kennis over vogels en hun gedrag wordt gedeeld.

Ook al ben je geen lid van de Vogelwerkgroep en je wilt eens mee op een zaterdagwandeling of excursie dan ben je van harte welkom. Ervaring is geen vereiste, het is leuk om van anderen te leren en attent te worden gemaakt op wat er allemaal in onze omgeving te zien is.

De wandelingen en excursies worden enige weken van te voren vermeld onder Activiteiten. Er staat een omschrijving van het gebied en de persoon waar je je kunt aanmelden.

Voor meer informatie over de Vogelwerkgroep kun je terecht bij:

Roy van der Velden

E-mail: roypeter40@hotmail.com

Tel: 06- 15 902 603