Vogelexcursie Mariapeel 6 mei 2017

Kom mee naar buiten allemaal….

De Vogelwerkgroep vertrok om 7 uur bij de kerk naar  de Mariapeel bij Helenaveen. Het was in het begin een beetje fris, maar zonnig en lekker weer om een wandeling te maken. Totaal waren we met 8 personen.

Bij aankomst werden we door Roy gewezen op de zang van de Wielewaal. We liepen in de richting waar het geluid vandaan kwam in de hoop er een te kunnen zien. Tot onze verrassing was niet één wielewaal aan het zingen, maar waren er drie mannetjes tegelijk hun aparte zang lieten horen. Ook hebben we de vogel goed kunnen bekijken. Heel bijzonder en een fraaie waarneming.

Alles bij elkaar hebben we op de Mariapeel in 3 uur tijd ruim 40 verschillende vogels gehoord en gezien. Behalve de wielewaal, onder andere drie boomvalken dichtbij, boompieper en tuinfluiter. Bij de wandeling was lest best, want een bonte vliegenvanger zat met zijn vrouwtje bij de parkeerplaats en liet zich van alle kanten goed bewonderen.

Na afloop van de wandeling reden we door naar de ijsboerderij, de Willem III-hoeve. Hier zijn twee plassen waar vaak mooie vogels te zien zijn. We hebben er totaal 14 verschillende vogels bekeken. Heel apart was de juffer kraanvogel die in zijn uppie langs de waterkant scharrelde. Zeer waarschijnlijk is dit een ontsnapt exemplaar. Opvallend was verder dat bij de plassen een paapje zat en twee tapuiten. De koekoek liet zich ook nog bewonderen. Bij vertrek naar huis was de gele kwikstaart nog goed te zien.

Als afsluiting hebben we nog heerlijk ijs gegeten en genoten van deze mooie dag waar we verschillende niet alledaagse vogels hebben gehoord en gezien.

Wim van de Vossenberg

VWG Nuenen

 

Waargenomen soorten Mariapeel:

- Wielewaal

- Fitis

- Boompieper

- Grote Bonte Specht

- Huiszwaluw

- Boerenzwaluw

- Grasmus

- Grauwe Gans

- Meerkoet

- Kuifeend

- Krakeend

- Zwarte Kraai

- Vink

- Koekoek

- Gierzwaluw (veel bij elkaar)

- Gekraagde Roodstaart

- Groene Specht

- Gaai

- Tuinfluiter

- Zwartkop

- Buizerd

- Wulp

- Zwarte Specht

- Sperwer

- Bruine Kiekendief (man)

- Aalscholver

- Blauwborst

- Grote Canadese Gans

- Boomvlak

- Rietgors

- Kokmeeuw

- Blauwe Reiger

- Sprinkhaanzanger

- Winterkoning

- Boomklever

- Koolmees

- Roodborst

- Pimpelmees

- Bonte Vliegenvanger

 

Waargenomen bij de Willem III-hoeve:

 • Jufferkraanvogel (exoot)
 • Paapje
 • Tapuit
 • Oeverloper
 • Brandgans
 • Kolgans
 • Nijlgans
 • Grauwe Gans
 • Grote Canadese Gans
 • Koekoek
 • Kievit
 • Dodaars
 • Meerkoet
 • Wilde Eend
 • Krakeend
 • Geoorde Fuut
 • Gele Kwikstaart
 • Roodborsttapuit