Scholen

De scholenwerkgroep van IVN Nuenen bestaat uit drie coördinatoren en een tiental gidsen. Zij worden geassisteerd door leerkrachten en (groot-)ouders bij het draaien van het programma. Twee keer per jaar krijgen de Nuenense scholen een IVN-programma aangeboden, geschikt voor groepen 5 en  6 (en eventueel groep 4). Vooraf krijgen de scholen een werkboekje voor de kinderen en een lesbrief voor de leerkracht en hulpouders.

Werkwijze

De aktiviteiten spelen zich buiten af. Er is veel aandacht voor wat er in het betreffende seizoen te ontdekken valt in de natuur. Er zijn zes thema's die in een cyclus van drie jaar voorbij komen. Elk thema heeft zes opdrachten, gericht op het op een speelse manier beleven van de natuur.

De projecten

Het bos: We kijken naar de diversiteit aan bomen, de voedselkringloop; en onderzoeken bodemdiertjes.

Herfst: In dit project spelen paddenstoelen een belangrijke rol; verder verklaring van bladverkleuring en bosbeleving m.b.v. de zintuigen.

Water: We gaan waterproefjes doen en waterdiertjes scheppen/determineren.

Diersporen: Allerlei gallen, diersporen zoeken en bekijken; dierengeluiden beluisteren.

Bloemen en insecten: Op zoek naar en benoemen van allerlei (onderdelen van) bloemen en kleine diertjes; uitleg bijen-/wespenhotel.

Zaden en spinnen: We bekijken vruchten/zaden, bespreken met de kinderen de diverse manier van zaadverspreiding en laten ze zoeken naar verschillende soorten spinnen.

Meedoen?

Als je het leuk vindt om mee te doen, dan ben je van harte welkom. Neem dan contact op met: Paula van Agt, telefoon 040 2844414.