Samen de natuur in

Doelen en de doelgroep:

Door middel van het project ”Samen de natuur in”, wil het IVN een geschikt aanbod aan natuuractiviteiten bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.

Het tweede doel is hen te integreren binnen een gewone natuurvereniging.

De doelgroep bestaat uit mensen met een matige verstandelijke beperking die interesse hebben in de natuur.

SDNI is de naam van de cursus die sinds 2006 enige keren door het IVN in het voormalig gebouw van  MEC  gehouden is voor mensen met een verstandelijke beperking.

In het voorjaar van 2006 hebben we voor de eerste keer een infoavond gehouden voor de doelgroep waarbij 9 mensen zich voor deze cursus hebben opgegeven; dit was ook ongeveer het streefaantal. De meeste deelnemers wonen in WBC’s (woonbegeleidingscentra), enkelen in een centrum van Lunetzorg (zoals Eckartdal).

Natuurcursus

In 10 lessen van 3 uur in het voorjaar en zomer leren mensen met een verstandelijke beperking iets over de belangrijkste aspecten van de natuur. Het programma is afwisselend en vol herhaling.

Tijdens elke lesdag op zaterdag in het voorjaar en zomer, waren altijd 1 docent en 2 begeleiders aanwezig.

Omdat de opzet van de cursus gebaseerd is op zintuiglijk waarnemen maakten we maximaal gebruik gemaakt van wat de natuur zelf ons te bieden heeft. Tot groot genoegen hebben we maximaal gebruik gemaakt van de geweldige omgeving van het MEC zoals de veelzijdige heemtuin, de ecologische boerderij, de Genneper watermolen, de parkjes langs de riviertjes en de bossen, zowel aan de zuidkant van de rondweg als ook de noordkant.

Het lesprogramma, welke telkens op zaterdagmiddagen wordt uitgevoerd, kent een achttal  onderwerpen zoals: natuur, jaargetijden, bos, grasland, water, landschap, dieren, planten, mensen en herhaling van al de voorgaande onderwerpen.

Op een zaterdag  in november vond, in het bijzijn van familie en/of begeleiders de uitreiking van diploma’s plaats, voorafgegaan door een wandeling welke door de cursisten met trots gegidst wordt.

De bedoeling van deze cursus is dat de leden van de doelgroep integreert in de activiteiten van het IVN door ze te laten participeren bij (wandel)activiteiten.

Deze cursus begon als een project van  IVN-Nederland, in samenwerking met Anneke Scholte Advies en begeleiding(extern deskundige IVN-projectenbureau). Zij is de feitelijke initiatiefnemer en architect van deze cursus en heeft als vrijwilliger bij IVN-Oisterwijk het eerste proefproject geleid.

Natuurclub

De natuurclub is een logisch vervolg op de cursus. In 8 bijeenkomsten  van 2 uur gaan we, gedurende het jaar van maart tot en met december, vooral wandelen in de natuur. Ook maken we dankbaar gebruik van de faciliteiten van het Wasven in Tongerle.

De Natuurclub biedt haar leden een ontspannen  manier van bijhouden en uitbreiden van natuurkennis uit de cursus. In 2016 heeft SDNI haar 10 jarig jubileum gevierd met uitgebreide aandacht van de lokale pers en van het kwartaalblad van het landelijke IVN

Alle leden van de natuurclub zijn lid van het IVN.

 Voor meer informatie, neem dan contact op met:

Kees Planken 040-2421423 / 06 10566487

clplanken@onsneteindhoven.nl