Planten

De plantenwerkgroep is, als het enigszins kan, buiten te vinden. Eenmaal per week, op woensdagmorgen, trekt de groep de natuur in om planten te zoeken, groei- en bloeiwijzen te bestuderen en hun leefwereld te ontrafelen.

De interesse gaat van het nietigste mosje, via allerlei kleine en grotere planten naar de dikste boom. Verder krijgt alles wat groeit, bloeit, kruipt en vliegt aandacht. Zoals paddenstoelen, vogels,insecten, zoogdieren.

De werkgroep levert een bijdrage aan de doelstelling van het IVN - natuur- en milieueducatie - door het mede organiseren en leiden van cursussen en door het beschikbaar zijn bij andere publieksactiviteiten.

Op maandagavonden in juni nodigt ze belangstellenden uit voor excursies naar een van de Nuenense natuurgebieden.

Om mee te wandelen hoeft men geen lid van het IVN te zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tineke van der Meer tel: 040-2836846.