Lid worden

Lid worden kan op ieder moment bij de penningmeester door middel van een volledig ingevuld Aanmeldingsformulier, inclusief Incassomachtiging (zie hieronder).

Penningmeester: Ruud Gilin tel: 040-2834042 en mail pmivnnuenen@gmail.com

Opzeggen voor 1 november bij de penningmeester, bij voorkeur schriftelijk of per email.

Adres:  IVN afd. Nuenen, Park 1, 5671 GA Nuenen

Bankrekening: IBAN nr: NL97 RABO 0109 1201 08, ten name van IVN afdeling Nuenen