Jeugd-IVN

Meer dan 10 jaar was er een Jeugd IVN waar kinderen op de basisschool vanaf groep 5 aan konden deelnemen. Kinderen verbonden zich telkens voor een schooljaar aan de groep.
Eenmaal per maand kwamen  ze op een zondagmorgen bij elkaar.

Het Jeugd-IVN hield zich bezig met alles wat de natuur maar te bieden heeft: bloemen, planten, mossen, bomen, en alles wat kruipt, loopt of vliegt. Af en toe was er ook een binnen activiteit in de IVN-ruimte in Het Klooster.  Altijd stond de natuur centraal. De kinderen worden actief betrokken bij het opstellen van het programma.

Het Jeugd-IVN zette zich ook daadwerkelijk in voor de natuur. Van tijd tot tijd hielpen de kinderen een handje bij activiteiten die gericht zijn op behoud van natuur en landschap.
Jeugd die op deze manier bezig is gaat mogelijk ook later zorgvuldig om met alles wat groeit en bloeit.

Zomer 2015 zijn Toon en Fridy Gevers die deze groep al die tijd begeleid hebben, gestopt en er is geen opvolging. Een deel van de publieksactiviteiten in 2016 gaan we opdelen in een groep voor volwassenen en een groep speciaal voor kinderen en hun (groot)ouders. Gidsen die gewend zijn kinderactiviteiten te organiseren zullen die laatste groep begeleiden. Bij activiteiten op de website, in het Schrijverke en in de media zal aangekondigd worden wanneer een publieksactiviteit ook een kinderactiviteit heeft.

We blijven  ons beraden hoe we meer activiteiten voor kinderen vorm kunnen geven en zoeken mensen die activiteiten voor kinderen willen organiseren.

 
Wil je hier aan meedoen: meld je dan bij Paula van Agt  
paula.van.agt@onsnet.nu