IVN natuur en cultuur op één dag

Dat je in Nuenen op één dag van natuur en cultuur kunt genieten bewees IVN Nuenen op zaterdag 15 september 2018. Het IVN Nuenen had op deze dag  zonnige dag IVN Heuvelrug Kromme Rijn op bezoek. We ontmoetten elkaar bij restaurant de Kleine Dommel. Vandaaruit zijn we gaan wandelen door de Collse Zegge. De groep bestond uit 14 mensen van IVN Heuvelrug  Kromme Rijn en 4 gidsen van IVN Nuenen. Onze gasten kozen voor het Brabants landschap omdat het heel anders is dan de Utrechtse Heuvelrug.

Over hat zandpad lopend, richting het Eindhovenskanaal, zagen we aan de linkerkant de bolle akkers, die lang geleden zijn ontstaan doordat de boeren de mest uit de potstal op de akkers verspreidden. Ook ploegden ze rondjes van buitenaf naar binnen waardoor de akkers  door de jaren heen hoger werden dan hun omgeving.nuenen-ontmoet IVN Heuvelrug2

Aan de rechter kant zagen we het broekbos. Onze gids  Ellie vertelde hier hoe men vroeger de bomen en struiken op kleine zandruggen, de zogenaamde rabatten pootte. Er werden veel  populieren,  elzen en schietwilgen geplant. Deze gedijen heel goed in het vaak zeer natte broekbos. Ook liggen hier graslandjes die Staatsbosbeheer aan het verarmen is o.a. door sinusmaaien. Dit houdt in dat er in grote bochten gemaaid wordt en er hele stukken blijven staan. Dit in het belang van de insecten en kleine diertjes. Plantjes en bloemetjes die er vroeger waren komen weer terug. Zelfs zijn er in het voorjaar al diverse soorten orchideeën te bewonderen. Ook sprongen de kleine kikkertjes  van links naar rechts voor onze voeten om een veilig heenkomen te zoeken.

Toen kwamen we bij het Eindhovens kanaal, dat nu alleen nog gebruikt wordt door de roeivereniging. De plantenwereld is hier heel divers en anders dan in het broekbos. Het water is helder en er zwemmen tientallen kleine visjes. De Kleine Dommel stroomt hier onder het kanaal door, wat onze gids Tineke ons duidelijk uitlegde en goed te zien was aan het verschil in waterhoogte.

We gingen  rechtsaf  en liepen aan de andere kant, het natte deel van de Kleine Dommel, terug. Hier komt vaak het grondwater als een bron op diverse plekken omhoog, het zogenaamde kwelwater. Nu niet want de grondwaterstand is heel laag. Het voordeel hiervan  is dat we nu geen laarzen hoefden te dragen. In deze natte zone groeien veel bijzondere plantjes, zodat het voor ieder genieten was. Tineke liet ons 10 minuten in stilte lopen om zo de natuur heel intens te ervaren. Bij de meeste was dit ook zo.

Toen kwamen we bij de Collse Watermolen aan. De molen kon niet draaien omdat de waterstand heel laag was. Wel hebben we binnen de mooie houten constructie kunnen bewonderen. We begonnen hier de sfeer van Vincent van Gogh te proeven.

Toen op weg naar Weverkeshof waar we genoten van een heerlijke kom soep en de meegebrachte boterhammen. Dankzij het mooie weer hebben we kunnen genieten van de bomen, planten en de vele dieren die hier hun thuis hebben. Onze gids Wim hield een verhaal over alle activiteiten van Weverkeshof  en liet ons e.e.a.  zien. Van hieruit liepen we richting de molen over het kabouterpad. Vanaf de molen gingen  we richting centrum en stopten bij de Lindeboom. Hier vertelden  Annie en Ellie  het levensverhaal van de boom waaraan gelukkig  nog veel bladeren zitten zodat we  nog vele jaren van hem kunnen genieten.

Daarna liepen we naar het wereldberoemde kerkje van Vincent van Gogh. We mochten op de valreep ook nog even binnen kijken. Toen naar Houtrijk waar we genoten van de vele verschillende bomen. Zelfs de zwepenboom hebben we ontdekt en bewonderd.

We wandelden weer richting gemeentehuis en namen afscheid van elkaar. Iedereen heeft genoten van deze mooie bijzondere dag waar natuur en cultuur in elkaar gevlochten zijn.

Ingezonden door Wim van de Vossenberg