Informatie

Het IVN - Instituut voor natuureducatie - is een vereniging die mensen wil betrekken bij de natuur in de eigen woonomgeving.
Met dit doel organiseren vrijwilligers van het IVN voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong en oud.
Zij leveren zo een bijdrage aan een beter leefklimaat en een waardevolle natuur in onze gemeente.
Samen genieten van de natuur is de bindende factor binnen de vereniging.

Het IVN Nuenen is aangesloten bij de landelijke IVN organisatie van ca. 20.000 leden.
De Nuenense afdeling is opgericht in 1974 en telt ca. 360 leden.

Gemiddeld organiseert het IVN Nuenen iedere week een activiteit voor het publiek.
Het gaat hierbij om natuurwandelingen, lezingen, excursies, doe-activiteiten en natuurcursussen.Het nut voor de gemeenschap en het plezier voor de leden gaan hand in hand.

Voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement

ivn_nuenen_onze_organisatie.pdf

Privacy beleid IVN Nuenen

Statuten per 1 maart 2019

Vergaderingen 

Bestuursvergadering:  dinsdag 11 februari,  10 maart, 14 april,  19 mei, 9 juni, 7 juli,  om 19.30 uur in de IVNruimte. 

De ALV: dinsdag 17 maart om 19.30

Werkgroepenoverleg: 22 januari, om 19.30 uur.

Onze ruimte

Het IVN heeft de beschikking over een eigen ruimte in het Klooster, Park1. Daar bevindt zich ook de Info die geopend is op de eerste donderdag van de maand van 15.00 – 16.00 uur (met uitzondering van vakantieperiodes).

Bezoekers kunnen er terecht voor het doen van kleine aankopen zoals wandelgidsjes, loepen, loeppotjes, boekjes en zoekkaarten over o.a. bomen, planten, paddenstoelen, bodemdieren, waterdieren, amfibieën.Bekend zijn inmiddels de eigen wandelgidsjes: De Natuurgebieden rondom Nuenen, Dommelpad, De Breugelse Beemden en Heerendonk en Het Landschap rondom Nuenen.

 Voor meer informatie kunt u terecht bij Hennie Guns tel: 040-2837702.

Financiën

Nuenen-financieel verslag 2016

Voor meer details over de financiële situatie van IVN Nuenen kunt u contact opnemen met de Penningmeester Ruud Gilin,  pmivnnuenen@gmail.com

Donaties en Giften

Onze Afdeling is als ANBI organisatie geregistreerd bij de Belastingdienst.

ANBI info: RSIN/Fiscaal nummer: 801867460, IVN afdeling Nuenen c.a.