De Knotgroep

Zaterdag in de vroegte met gereedschap de natuur in. Het lijkt een wat zware opgave! Maar maak het mee en u zult ervaren hoe geweldig het is. Al op de verzamelplaats bij Het Klooster begint het met een vrolijk welkom en het vooruitzicht op alweer een dag gratis fitnessen en de gezelligheid straalt er vanaf.

Wat in het landschap mooi en goed is willen we graag mooi en goed houden. De vrijwilligers van het De Knotgroep trekken er in drie wintermaanden op uit om onderhoud te plegen aan knotwilgen, houtwallen, hakhout bosjes en heidevelden.

Het is een nuttig werk en bovendien is het plezierig om met een groep gelijkgestemde mensen in en aan de natuur bezig te zijn. Het werk varieert van fors zaagwerk tot licht snoeiwerk.

Om mee te doen is geen speciale deskundigheid vereist. Er worden instructies gegeven en men leert snel van elkaar. Het IVN beschikt over voldoende, uiteraard handmatig te bedienen, gereedschap.

Voor koffie en soep wordt gezorgd en verder wordt de harmonie die ontstaat door op deze manier samen bezig te zijn als royale beloning ervaren.

We verzamelen elke zaterdag, in november, januari en februari, om 9.00 uur bij Het Klooster vandaar vertrekken we naar de werkplek van die dag. Ergens tussen 14.00 uur en 15.00 uur stoppen we ermee afhankelijk of de klus is geklaard. Voor wat kleinere objecten gaan we met een beperkt aantal mensen ook door de week aan de slag. Naast werken wordt er veel kennis over flora en fauna uitgewisseld waardoor de wijsheid spelenderhand toeneemt. Het werken en de pauzes worden opgevrolijkt door rake opmerkingen en humor, kortom u weet niet wat u mist.

Wilt u ook in de wintermaanden buiten zijn, in beweging blijven en genieten?

Kort filmverslag over het wilgen knotten in Nuenen door De Knotgroep

werkwijze_knotgroep.pdf

jaarverslag_2015-16_het_43ste.pdf

De coördinator van De Knotgroep, Jan Kempers tel: 040-2836323, zal u graag alle gewenste inlichtingen geven. Of mail naar: Knotgroep.IVNNuenen@gmail.com