Contact

Adres: Onze IVNruimte bevindt zich in Het Klooster, Park 1, 5671GA Nuenen

Voor informatie of vragen over IVN-afdeling Nuenen, mail naar  ivn-nuenen@live.nl

Bestuur:

 

Vergaderingen 

Bestuursvergadering: dinsdag 11 februari,  10 maart, 14 april,  19 mei, 9 juni, 7 juli,  om 19.30 uur in de IVNruimte.

De ALV: dinsdag 17 maart om 19.30 

Werkgroepenoverleg: 22 januari, om 19.30 uur.

 

Voor informatie of vragen over het lidmaatschap 

Ellie Kok, vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: elliekok123@gmail.com of tel: 040-2836728 of 0650933410 meer informatie hierover.

Voor informatie of vragen over de website: mvos@onsnet.nu