Contact

Adres: Onze IVNruimte bevindt zich in Het Klooster, Park 1, 5671GA Nuenen

Voor informatie of vragen over IVN-afdeling Nuenen, mail naar  ivn-nuenen@live.nl

Bestuur:

Vergaderingen 2017

Bestuursvergaderingen: 11 januari, 15 februari, 8 maart, 12 april en 10 mei

Coordinatorvergadering: 18 januari om 19:30

Ledenvergadering: 29 maart 19:30

 

Voor informatie of vragen over het lidmaatschap 

Ellie Kok, vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: elliekok123@gmail.com of tel: 040-2836728 of 0650933410 meer informatie hierover.

Voor informatie of vragen over de website: mvos@onsnet.nu