57 kinderen van Nederwettense basisschool planten 250 bomen

 Op woensdag 20 maart waren alle kinderen van de Basisschool Sint Jozef uit Nederwetten betrokken bij het planten van ruim 250 bomen. Ook burgemeester Gaillard van Gemeente Son en Breugel en ZLTO plantten mee.

 Een landschap met bloemen, gras en weides

De groepen 3 tot en met 8 stapten op de fiets of in een huifkar naar Hooijdonk. Langs het kanaal liggen percelen die beheerd worden door agrarisch ondernemers Marieke en Christian Rovers. In 2017 wonnen zij de prijsvraag ‘Natuurlijk Ondernemen’ van Groen Ontwikkelfonds Brabant waardoor zij een aantal percelen van landbouwgrond naar een landschap met bloemen, gras en weides kunnen omturnen. Het plan hiervoor werd geschreven samen met ZLTO. De kinderen van de Sint Jozef basisschool, waarvan de vier kinderen van familie Rovers, waren uitgenodigd om hier op 20 maart bomen te planten. En dat gebeurde volop en met veel enthousiasme. Vrijwilligers van IVN Nuenen hielpen mee. Zo zijn er zomereik, ruwe berk, lijsterbes, els en meidoorn geplant.Nuenen-bomenplanten2

 De regenboogboom

Aan het eind van de ochtend werd er op het schoolplein door alle schoolkinderen samen met Willem Doreleijers (Spinazie & Spinoza) een Parottia Persica geplant. Deze wordt ook wel de ‘regenboogboom’ genoemd vanwege de prachtige en rijke verkleuring van de bladeren in de herfst. Deze boom werd vorig jaar aangeboden door de ouderraad vanwege de toelating van de 50ste leerling van de school. De kinderen van groep 1 en 2 hadden mooie versieringen gemaakt. Zo is de omgeving op één dag weer ruim 250 bomen rijker waar omwonenden en recreanten van kunnen genieten.Nuenen-bomenplanten3

 Bovenstaand verslag is door Marieke Wingens opgesteld. Zij is medewerkster van IVN Brabant, lid van IVN Nuenen en moeder van 2 kinderen op deze basisschool.

Als extra informatie wil ik het volgende toevoegen:

Naast het gewaardeerd initiatief van familie Rovers zijn er plannen om langs hun bosperceel een struinpad te realiseren in de richting van Heerendonk/Wettens broek. 

Kees Planken