Contact Norg

Het algemeen e-mailadres is ivnnorg@gmail.com

Voor opgave activiteiten: ivnnorg@gmail.com

Voorzitter: dhr. Albert Flokstra 
Stuur een mail aan de voorzitter

Secretaris: mw. Rolinda Tinge
Stuur een e-mail aan de secretaris

Penningmeester: dhr. Theo Heemskerk 
Stuur een e-mail aan de penningmeester

Ledenadministratie: dhr. Kor Haan 
Stuur een e-mail aan de ledenadministratie

Beheer website: dhr. Geert Jan Engelmoer
Stuur een e-mail aan de webmaster