Bestuur IVN Norg

IVN Norg opgericht in 1950.

Het doel van deze afdeling is de belangstelling voor de natuur en het milieu te vergroten. IVN Norg wil graag mensen en de jeugd (Scharrelkids) dichter bij de natuur brengen: meer vertrouwd maken met het groen in onze omgeving. Dit gebeurt vooral door activiteiten, lezingen en excursies, in samenwerking met scholen, Zorgboerderij Donderboerkamp en de campings ‘Langerloerduin’ en ‘de Norgerberg’.

Afdelingsbestuur

Voorzitter: dhr. Albert Flokstra 
Stuur een mail aan de voorzitter
Broeninger Erf 25
9341BN Veenhuizen
Tel: 06 22 22 02 30

Secretaris: mw. Ilonka Slesazeck
Stuur een e-mail aan de secretaris
Zuidveld 50
9406 LM Assen
Telefoon: 06 21 81 54 09

Penningmeester: dhr. Theo Heemskerk 
Stuur een e-mail aan de penningmeester
Batinge 26
9331 KW Norg
Rekeningnummer IVN-Afdeling Norg: NL16 RABO 0347 2586 03

Algemeen bestuurslid: mw. Rolinda Tinge en mw. Marja Holman

Algemeen e-mailadres is: ivnnorg@gmail.com