Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Bestuur IVN Norg

IVN Norg opgericht in 1950.

Het doel van deze afdeling is de belangstelling voor de natuur en het milieu te vergroten. Het IVN Norg wil graag mensen en de jeugd (Scharrelkids) dichter bij de natuur brengen: meer vertrouwd maken met het groen in onze omgeving. Dit gebeurt vooral door activiteiten, lezingen en excursies, in samenwerking met scholen, Zorgboerderij Donderboerkamp en de campings ‘Langerloerduin’ en ‘de Norgerberg’.

Afdelingsbestuur

Voorzitter: dhr. Albert Flokstra 
Stuur een mail aan de voorzitter
Broeninger Erf 25
9341BN Veenhuizen
Tel: 06 22 22 02 30

Secretaris: mw. Rolinda Tinge
Stuur een e-mail aan de secretaris
Mezenstraat 38
9331 KR Norg
Tel: 0592 67 00 70

Penningmeester: dhr. Theo Heemskerk 
Stuur een e-mail aan de penningmeester
Batinge 26
9331 KW Norg
Rek.nr. IVN-Afdeling Norg: NL16RABO0347 2586 03

Projectleider voor de projecten Natuurpad, Struin en Duinpad en Belvedère: Albert Flokstra.
Stuur een e-mail aan de projectleider

Het algemeen e-mailadres is ivnnorg@gmail.com
Voor opgave activiteiten: ivnnorg@gmail.com

Ledenadministratie: dhr. Kor Haan 
Stuur een e-mail aan de ledenadministratie

Beheer website: dhr. Geert Jan Engelmoer
Stuur een e-mail aan de webmaster