Noordwest-Veluwe
Natuur
woensdag09nov2022

Bezoek aan het beekbergerwoud

Eén van onze gidsen bezocht onlangs het Beekbergerwoud. Hij schrijft er het volgende over:
Op een Stafkaart uit 1850 staat het Beekbergerwoud, nog aangegeven als “Het Woud”. Het Woud  is beschreven in het Aardrijkskundig Woorden boek uit 1840 als: “Dit bosch is een der merkwaardigste bosschen van ons Vaderland, en misschien het eenig natuurwoud, waar nooit in geplant is of wordt. De plantengroei is er zoo weelderig als nergens in ons geheele land” .

Helaas bestaat het woud niet meer, het is in 1869 verkocht en de laatste boom is op 10 juni 1871 geveld. Het was waarschijnlijk het laatste OERBOS in Nederland. Gelukkig heeft een latere erfgenaam van de eigenaar die het in de nazomer van 1869 heeft gekocht, in 2006 geschonken aan Natuurmonumenten. Overigens is de naam van de Vereniging Natuurmonumenten, ontleend aan de uitspraak van F.W. van Eeden: "Dit bosch had als monument van de voormalige natuur van ons land niet minder waarde dan oude gebouwen voor de geschiedenis der vaderlandse kunst."

Als je dit weet, krijgt een wandelingetje van ca 2,5 km door dit gebied een geheel andere lading. Door werkzaamheden van Natuurmonumenten is het thans een uniek moerasbos; uit de oude grondlagen schieten bijzondere planten omhoog die ook ooit in het Woud groeiden.

Het gebied ligt aan de Woudweg te Klarenbeek, vlak tegen de A50 aan. Vanuit Beekbergen gezien is er een "P" aan de linker zijde van de Woudweg. Daar start de wandeling.