Over Noordwest - Overijssel

Over Noordwest - Overijssel

Instituut Voor Natuur-educatie en Duurzaamheid IVN is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. Zij draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. De afdeling Noordwest - Overijssel brengt mensen in contact met de prachtige natuur in de Kop van Overijssel door laagdrempelige, maar hoogwaardige natuur- en milieu-educatie. Dat gebeurt door organiseren van excursies, voorlichting, scholing en bijscholing van gidsen, ondersteuning van excursies van bijv. Staats­bosbeheer door inzet van IVN-gidsen, ondersteuning van een jeugdnatuurclub.

Tenzij anders vermeld:
de foto's op deze website zijn van Louis Volkers (beheerder IVN-NWO-website) en beschikbaar gesteld voor gebruik op de IVN-website.