Noordwest - Overijssel
Gezondheid
vrijdag13nov2020

Invloed van het Corona virus: In het eerste kwartaal van 2021 geen activiteiten

Corona virus update: Gezien de situatie rondom de verspreiding en invloed van het Corona virus op de samenleving zullen er in het eerste kwartaal van 2021 geen activiteiten gepland. Dit betreft dus excursies, lezingen en helaas ook onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.

Indien wel weer mogelijk zullen we ad-hoc alternatieven bedenken en hierover via deze website en nieuwsbrieven over communiceren.

Uiteraard baseren we ons daarbij op de adviezen en richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Op onze website zullen we steeds de laatste stand van zaken rondom onze activiteiten publiceren.

Houdt onze website dus in de gaten als u aan een activiteit wilt deelnemen.

------ H O U D T   O N Z E   W E B S I T E   I N    D E   G A T E N!   -----