Noordwest - Overijssel
Bloemen & Planten
Op
zaterdag30jul202210:00

Ontdek & herken de moerasplanten langs het Laarzenpad Weerribben

De zomerexcursie van de plantenwerkgroep IVN/KNNV gaat dit jaar naar ’t Laarzenpad in Kalenberg. Deze excursie is voor alle leden van IVN en KNNV met interesse voor de natuur en wilde planten in het bijzonder.

Neem, als je die hebt, een loepje en flora of ander plantenboek mee en ontdek samen met de plantenwerkgroepleden de moerasplanten die hier groeien en bloeien. Je wandelt door zompige moerasgrond (bij aanhoudende regen zijn laarzen aanbevolen) langs rietlanden over de ribben en ziet de weren van heel dichtbij.

Je vindt er allerlei leuke, algemene en bijzondere planten, die kenmerkend zijn voor de verschillende fasen van de ontwikkeling van water naar veenland. Tijdens de excursie kun je verschillende van deze planten leren kennen en staan we ook stil bij de begrippen verlandingsvegetatie, trilveen, (veenmos)rietland, veenheide en broekbos, alsook bij enkele mossen waardoor die verschillende ontwikkelingsfasen gekenmerkt worden. Bijzonder is het veenmos, dat het gebied gevormd tot het, vóór de turfwinning, een uitgestrekt hoogveen was geworden. Het oppervlak daarvan moet ruim boven het niveau van de kraggen gelegen hebben. In grote delen van Nederland zijn daar, na ontwatering en inklinking, huizen op gebouwd, in Weerribben-Wieden is het afgegraven en uitgebaggerd om er brandstof, turf, van te maken. De achtergelaten petgaten zijn daarna weer door plantengroei “verland” en, nu de veenwinning lang achter ons ligt, heeft veenmos weer op grote schaal de bodem bedekt en komen plaatselijk zelfs opnieuw soorten van hoogveen voor.

Foto Geert van Wierdum

Algemene informatie

zaterdag 30 juli 2022 - 10:00 tot 12:30
Locatie: 
Parkeerplaats Kalenberg
Kruispunt Berkenlaan/Nieuweweg
Kalenberg
Nederland
Extra Informatie: 

Ook benieuwd wat er groeit en bloeit op 30 juli? Kom op de fiets of de auto naar parkeerplaats Kalenberg, kruispunt Berkenlaan/Nieuweweg.
Nog niet zo bekend met moerasplanten? Op deze excursie kun je daar wat over opsteken. De excursie wordt geleid door KNNV'er Geert van Wirdum, die het gebied en veel van de planten goed kent.

Graag opgeven per mail bij Geert van Wirdum (email adres: Geert@JoliCoeur.nl)
De excursie gaat door als er minimaal 5 mensen hebben opgegeven.

Kort samengevat:
Wanneer: zaterdag 30 juli 2022
voor wie: leden van IVN/KNNV
start: 10:00 uur
waar: parkeerplaats Kalenberg, kruispunt Berkenlaan/Nieuweweg

Contactpersoon: 
Google Maps image