Noordwest - Overijssel
Natuur
Op
zaterdag22okt202209:00

Excursie naar de eendenkooi Haasjes in Hasselt

Ga mee de kooi in en ontdek meer over het beroep van de kooiker, het vogelringstation en de bijenstal.

Het beroep van kooiker is een typisch Nederlands beroep. Eenden werden vroeger gevangen 'voor de pot', maar dat is tegenwoordig voor kooi 'Haasjes' niet meer aan de orde. Uit cultuurhistorisch oogpunt wordt de kooi gerestaureerd en onderhouden, zodat zowel de kooi als het vak van eendenkooiker in de toekomst kan blijven bestaan en de kennis over dit mooie vak niet verloren gaat.

In de kooi is ook een vogelringstation gevestigd. Hier worden voor het onderzoek naar trekvogels verschillende soorten gevangen en geringd. Nadat er verschillende gegevens ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek over de gevangen vogels zijn genoteerd, krijgen zij hun vrijheid weer terug. De gegevens gaan een centrale databank bij het Vogeltrekstation in, waar een analyse van vangst- en terugmeldgegevens plaats kan vinden.

Het derde onderwerp in het kooibos is een bijenstal. Over de honingbij is ook veel te leren tijdens  deze excursie.

Foto H. Luten

Algemene informatie

zaterdag 22 oktober 2022 - 09:00 tot 12:30
Locatie: 
Station Steenwijk
Eesveenseweg 3
8331 GM Steenwijk
Nederland
Extra Informatie: 

Datum: 22 oktober 2022
Vertrek en verzamelpunt: 09:00 uur P+R Steenwijk, De Vesting, 8331 GM Steenwijk
Duur excursie: ongeveer om 12:30 uur terug in Steenwijk
Deelname: Toegang kooi € 6,00 vanaf 12 jaar. Jonger dan 12 jaar: € 2,50
Opgave: via email voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of bellen via 0521-512074
Er kunnen maximaal 20 mensen mee!

Contactpersoon: 
Google Maps image