Noordwest - Overijssel
IVN
Op
maandag16mrt202019:30

Afgelast: Algemene ledenvergadering IVN - NWO

Vanwege de maatregelen die genomen zijn vanwege de situatie rondom het Corona-virus gaat de ALV niet door. We zullen de leden informeren zodra er verdere ontwikkelingen zijn!

1. Opening

     a. Mededelingen door Voorzitter Rian Hoogma.
     b. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

2. Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 28 maart 2018.

3. Jaarverslagen coördinatoren werkgroepen


4. Jaarverslag 2019 van het secretariaat.

5. Wijzigingen persoonlijke invullingen

     a. Huldiging jubilaris
     b. Er zijn geen aftredende leden

7. Financiën

     a. Jaarrekening 2019 en Begroting 2020

     b. Verslag van de Kascontrolecommissie
     c. Benoeming nieuw lid kascommissie
     d. Servicemodel/SEPA`s en leden zonder Sepa-machtiging
     e. Niet betalende leden


8. Rondvraag

Pauze met koffie/thee.


20.45 uur Presentatie Hilbert Folkerts, van werkgroep bijeneters.

Zo langzamerhand is de Bijeneter in Nederland als broedvogel niet meer weg te denken. Na de droge zomer in 2018 met een hoog aantal vliegvlugge jongen werd dan ook met veel verwachting naar het broedseizoen 2019 uitgekeken. Uiteindelijk bleken alle broedgevallen in 2019 zich te bevinden in Limburg en het Duitse grensgebied.

De methode en andere wetenswaardigheden worden door Hilbert Folkerts gepresenteerd.

22.00 uur afsluiting met een drankje.

Algemene informatie

maandag 16 maart 2020 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
''t Hoogthij
Oldemarktseweg 117
8341 SC Steenwijkerwold
Nederland
Extra Informatie: 

Datum: 16 maart 2020
Tijd: 20.00 – 22.00 uur Zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie: `t Hoogthij, Oldemarktseweg 117, Steenwijkerwold

Contactpersoon: 
Google Maps image