Noordwest - Overijssel
Beleid & Organisatie
Op
maandag02nov202019:30

Afgelast: Algemene Ledenvergadering IVN Afdeling Noordwest-Overijssel

Vanwege de situatie aangaande het Corona virus hebben we
helaas moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering niet
door te laten gaan!

Aankondiging Algemene Ledenvergadering IVN-NWO.

Datum: 2 november 2020
Tijd: 20.00 – 22.00 uur Zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie: `t Hoogthij, Oldemarktseweg 117, Steenwijkerwold

Aanmelding is noodzakelijk!

- Opening en Mededelingen door Voorzitter Rian Hoogma.
  Gelegenheid tot het stellen van vragen.

- Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 11 maart 2019.

- Jaarverslagen coördinatoren werkgroepen

- Jaarverslag 2019 van het secretariaat.

- Zittende en aftredende bestuursleden

            Per     her       tot
            2013- 2017 - 2021 Maarten Punt
            2015- 2018 - 2022 Rian Hoogma
            2016 -            2020 Roely Luyten –zonodig herbenoeming
            2018 -            2022 Willem-Jan Hoeffnagel

            2020- vacature

- Financiën
   A. Jaarrekening 2019 en Begroting 2020 – zie bijlage
   B. Verslag van de Kascontrolecommissie Sandra Boers en Henk Buschmann
   C. Benoeming nieuw lid kascommissie.

- Rondvraag

- Pauze met koffie/thee.

- De lezing gaat helaas niet door. We zijn op zoek naar een oplossing.

Algemene informatie

maandag 2 november 2020 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
't Hoogthij
Oldemarktseweg 117
8341 SC Steenwijkerwold
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image