Noordwest - Overijssel
Bloemen & Planten
Op
zaterdag09sep201709:00

9/9 Mossen in de laagveenverlanding

In maart dit jaar en in eerdere jaren hebben we aandacht besteed aan de mossen in terreinen waar in de winter riet wordt gesneden. Op zaterdag 9 september gaan we naar trilvenen en veenmosrietlanden. Die behoren, wat de mossen en overige plantengroei betreft, tot de meest bijzondere elementen van de verlandingsvenen in de Noodwesthoek en aansluitend Friesland. De meeste worden in de zomer gemaaid. We letten onder andere op de volgorde waarin de mossen in de verlanding optreden en op hun afhankelijkheid van boezemwater en regenwater.
Hoewel een deel van de terreinen wellicht al gemaaid is, waardoor we juist de moslaag beter kunnen zien, is er ook van de overige plantengroei nog veel te zien.
Laarzen sterk aanbevolen. Wie een loep ter beschikking heeft kan daar veel plezier van beleven.

We vertrekken om 9:00 uur van de grote parkeerplaats bij NS-station Steenwijk, overkant spoor, aan de Eesveense kant , ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk.
We zijn om 9:30 uur bij het tweede verzamelpunt: het parkeerplaatsje aan de Koningin Julianaweg aan de rand van de polder Wetering Oost, vlakbij de samenkomst met Wetering Oost  en, aan de boezemkant, Hoogeweg en Heuvenweg.

We hebben toestemming om vanaf daar een van de meest bijzondere en soortenrijke trilveencomplexen van ons land te bezoeken, dat naar het zich laat aanzien dan gehooid is. Het is mijn bedoeling van de gelegenheid gebruik te maken om ook iets te demonstreren van de opbouw van de kragge en de ondergrond en van de manier waarop mineralen door de wisselwerking tussen neerslag, verdamping en boezemwater verplaatst worden naar en uit de moslaag. En we gaan natuurlijk vooral een paar heel verschillende en mooie mossen zien, die daar algemeen zijn, maar landelijk zeldzaam.

Om te zorgen dat iedereen dat kan meekrijgen is het voor mijn voorbereiding fijn als u zich tevoren wilt opgeven (geert@jolicoeur.nl of 0521 521 106). Dit is overigens niet verplicht, maar ik weet dan op hoeveel personen ik ongeveer moet rekenen en kan eventueel nog enkele toelichtende figuren toesturen of uitdelen. Als we met erg veel zijn, wil ik proberen een paar helpers in te schakelen. Laarzen sterk aanbevolen!

Meldt u dus aan bij de excursieleider:
Geert van Wirdum, tel. 0521 521 106, e-mail: geert@jolicoeur.nl.

De excursie duurt tot ongeveer 13.30 uur.

Algemene informatie

zaterdag 9 september 2017 - 09:00 tot 13:30
Locatie: 
Verzamelen: P+R-terrein
Woldmeenthe
Steenwijk
Nederland
Google Maps image