Noordwest - Overijssel
IVN
Op
zaterdag07okt201710:00

7/10 IVN-ledendag

Dat het boerenbedrijfsleven prima hand in hand kan gaan met de natuur, is het hoofdonderwerp van de ledendag 2017 van IVN Noordwest-Overijssel. Tijdens deze dag wordt een bezoek gebracht aan het boerenbedrijf van de familie Westra, de Betonpleats in Oudemirdum.
Dit is het bedrijf, waar zich ook het bekende Seedykkiekje bevindt. Lucas Westra is kort geleden uitgeroepen tot de meest duurzame jonge boer in Friesland. Behalve een melkveehouderij heeft het bedrijf een biovergistingsinstallatie, zonnepanelen en een windmolen.

Al deze zaken zullen tijdens het bedrijfsbezoek uitgebreid aan bod komen en vanzelfsprekend kan overal een kijkje worden genomen.
Na afloop van het bezoek zal een lunch worden opgediend in het nabij gelegen restaurant De Hege Gerzen.

De verwachting is dat het programma rond 14.00 uur afgelopen zal zijn.
Zin om mee te gaan? Noteer dan zaterdag 7 oktober alvast in uw agenda.

Al met al een ledendag, die zeer de moeite waard beloofd te worden en die het Afdelingsbestuur dan ook van harte bij u wil aanbevelen.

De kosten zijn € 10,00 pp, dit is exclusief vervoer. Dit bedrag graag contant bij mij afrekenen op de dag zelf.

We verzamelen om 10.00 uur bij de carpoolplaats tussen Zuidveen en het benzinestation.

Het adres waar we verwacht worden is : Liemerigewei 8 in Oudemirdum

Willen jullie je aanmelden bij mij voor 1 oktober?
Roely Luyten
IVN-secr.NWO@ziggo.nl

 

Algemene informatie

zaterdag 7 oktober 2017 - 10:00 tot 14:00
Locatie: 
CARPOOL STEENWIJK ZUIDVEEN N333
Ruxveenseweg
Steenwijk
Nederland
Google Maps image