Noordwest - Overijssel
Vogels
Op
zaterdag27apr201906:45

27/4 - Koningsdag: Vogelzangexcursie Woldberg

Op deze dag houden we onze traditionele vroege vogelzangexcursie. We gaan deze ochtend weer naar de Woldberg, waar deze excursie traditioneel wordt gehouden. Meestal zo eind april zijn de soorten die hier overwinterd hebben ook al bezig met het bezetten van hun broedterritorium. Hierbij denken we aan de verschillende mezensoorten, de roodborst en de winterkoning. Maar ook de al uit Afrika of andere overwinteringsgebieden terug gekeerde soorten, zoals de boompieper, tjiftjaf, fitis en gekraagde roodstaart zetten al hun beste beentje voor en kunnen hun zang laten horen.

Aan de hand van die zang is vast te stellen om welke soorten het gaat.  Blijvers als groene specht en zwarte specht kunnen hun luide roep laten horen. Naar één soort zijn we erg nieuwsgierig. Heeft de middelste bonte specht zijn broedgebied al uitgebreid naar onze omgeving?

Algemene informatie

zaterdag 27 april 2019 - 06:45 tot 10:00
Locatie: 
Parkeerplaats Woldberg
Bergweg 71
8334MC Tuk
Nederland
Extra Informatie: 

Het vertrek is om 06.45 op het grote parkeerterrein (P&R) aan de noordzijde van het NS-station Steenwijk (ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk) en om 07.00 op de parkeerplaats Woldberg nabij het Tuks Theehuis, Bergweg 71 8334 MC Tuk (via tunneltje onder A32,rechtdoor naar P-plaats in bos). Nadere informatie: Ton Bode, tel. 0521-512074.

Contactpersoon: 
Google Maps image