Noordwest - Overijssel
Vogels
Op
maandag19nov201820:00

19/11 - De Engbertsdijksvenen, biotoop voor broedende kraanvogels en overwinterende klapeksters - Lezing door Peter van den Akker

De Engbertsdijksvenen vormen  een groot natuurgebied van ongeveer 1000 hectare in het oosten van Twente. Het Natura-2000 gebied ligt tussen de plaatsen Kloosterhaar, Geesteren, Sibculo en Vriezenveen. Het is een voormalig veengebied, dat nog een actieve hoogveenkern bevat. Deze is te vinden in het noordelijk deel en wordt door vernattingsmaatregelen tegen verdere verdroging beschermd. Buiten het actieve hoogveen bestaat het gebied vooral uit heide, zowel natte als droge heide. Langs de randen zijn er kleine berkenbossen te vinden. Om er voor te zorgen dat het grondwater niet wegstroomt, zijn er dammen aangelegd en is het gebied in compartimenten ingedeeld. In het gebied komen bijzondere vogelsoorten voor.

Sinds 2014 is de kraanvogel als broedvogel een vaste gast in het gebied. Deze soort, waarvan het voorkomen als broedvogel in Nederland begon in het Fochteloërveen, breidt zich steeds verder uit. De ontwikkelingen van de kraanvogel als broedvogel in de Engbertsdijksvenen zullen worden vergeleken met de landelijke trend.

De klapekster is al sinds jaar en dag als overwinteraar in het oosten van Twente te vinden. Door de vogelwerkgroep Twente wordt sinds 1993 onderzoek gedaan naar het aantal klapeksters dat er jaarlijks overwintert, waarbij ook de grootte ven de territoria werd bepaald. Sinds 1999 worden er ook braakballen verzameld en wordt bekeken welke prooisoorten er voor de klapekster beschikbaar zijn. Sinds er vanaf 2002 ook vogels worden gevangen en van een kleurring worden voorzien, is er meer bekend geworden over de klapeksters van de Engbertsdijksvenen.

De kraanvogel en de klapekster staan dus centraal in de lezing van vanavond.

Algemene informatie

maandag 19 november 2018 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
De Klincke
Kerkstraat 16
8331JC Steenwijk
Nederland
Extra Informatie: 

De Klincke, Kerkstraat 16, 8331JC Steenwijk

Contactpersoon: 
Google Maps image