Noordwest - Overijssel
Natuur
Op
maandag17dec201820:00

17/12 - Ons nationale park Weerribben-Wieden - Lezing door Jan van der Knokke

Het nationale park Weerribben-Wieden ligt bijna helemaal binnen de grenzen van de gemeente Steenwijkerland. Dit grote laagveen moerasgebied is ontstaan door de vervening die er in verleden heeft plaatsgevonden. De turfstekers baggerden het veen op uit de trekgaten (de weren) en stortten het op de dijkjes tussen de weren (de ribben). Het deelgebied De Weerribben heeft daar uiteraard zijn naam aan te danken. Door een andere aanpak van het turfsteken in het deelgebied De Wieden, is daar voor een deel een ander landschap met meer open water ontstaan. Beide gebieden samen vormen nu het nationale park, waar het systeem van petgaten en verlanding in ere wordt gehouden.

Het moerasgebied kent diverse biotopen. De variatie daarin, van natte hooilanden tot moerasbos, zorgt ook voor een grote variëteit aan planten en dieren. Jan van der Knokke heeft zijn lezing over dit unieke gebied in een nieuw jasje gestoken. Hij laat ons het nationale park met nieuw materiaal intens beleven. Uw nieuwsgierigheid naar de soorten die er voorkomen, zal zeker beloond worden.

Algemene informatie

maandag 17 december 2018 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
De Klincke
Kerkstraat 16
8331JC Steenwijk
Nederland
Extra Informatie: 

De Klincke, Kerkstraat 16, 8331JC Steenwijk

Contactpersoon: 
Google Maps image