Over Noord-Oost Friesland

Het bestuur van IVN Noord-Oost Friesland bestaat uit:

Reinze Visser Voorzitter (06-19882916)
Corry van Herp, Secretaris
Johannes Hooghiem Penningmeester
Jan de Vries Ledenadministratie
Janet Visser-de Haan Public Relations 

Bereikbaar via:
ivnnoordoostfriesland@gmail.com