Contact Noord-Oost Friesland

Het bestuur van IVN Noord-Oost Friesland bestaat uit:

Reinze Visser Voorzitter
Meindert Bult Secretaris
Johannes Hooghiem
Penningmeester
Jan de Vries Ledenadministratie
Janet Visser-de Haan Public Relations      

Bereikbaar via:
ivnnoordoostfriesland@gmail.com