ANBI-statement

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;

KVK en/of RSIN nummer.

Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders,