Noord-Oost Friesland
Landschap
Op
woensdag03jul201919:30

Laarzenexcursie Ottema-Wiersma reservaat.

Het is een uniek laagveenmoeras van het Fryske Gea. Trek je laarzen aan en je waant je opeens in de rimboe. Dat is niet zo moeilijk, want het gebied kent een grote rijkdom en afwisseling.
Het terrein herbergt zeldzame planten en dieren, zoals blaasjeskruid, een vleesetende plant.
Door:                    IVN Noordoost Friesland.
Locatie:                Ottemaweg tegenover de Halligenweg bij Hardegaryp.
Opgave + info:    Jan de Vries, tel. 0519-571733 / j.devries28@knid.nl
Kosten:                Leden gratis , niet leden € 3,-

Algemene informatie

zondag 21 januari 2018 - 15:30