Noord-Midden Achterhoek
Overig
woensdag23okt2019

In Memoriam Ger Boedeltje

Op 13 oktober jl. is onze oud IVN-lid Ger Boedeltje zeer plotseling overleden. Hij was jarenlang actief bij onze afdeling. Hij was docent op het Staring College in Lochem. Hij is daarmee gestopt om voor zichzelf te beginnen als bioloog/ecoloog met zijn bureau Daslook. Sinds 1993 bood Ger onderzoek en diensten aan op een breed terrein van de ecologie. Daarbij ging het om het opstellen van beheerplannen, het uitvoeren van monitoringonderzoek, het leveren van ecologisch kennis en advies in projecten op het gebied van inrichting en beheer. Hij heeft vele publicaties en rapportages uitgebracht.

IM Ger Boedeltje

Ger was zeer nauw betrokken bij het bedenken van onze Natuurtuin in Lochem. De gemeente Lochem had in 1983 het idee om een weiland, gelegen in een woonwijk in aanleg, in te richten als een plukweide. Dit idee werd voorgelegd aan het IVN. Uit overleg met vertegenwoordigers van scholen bleek dat er van die zijde belangstelling bestond voor een natuurtuin. Dit leidde ertoe dat het IVN in samenspel met de gemeente een plan uitwerkte voor een natuurtuin. In 1985 heeft Ger dit projectplan gemaakt voor de aanleg van een educatieve natuurtuin in Lochem. Deze is vervolgens aangelegd met hulp van het IVN.

In het jaarboek Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers 1995/1996 stond een samenvatting van een evaluatieonderzoek dat Ger gedaan heeft over de ontwikkelingen die de natuurtuin in tien jaar heeft doorgemaakt. De belangrijkste conclusie was dat de natuurtuin zich in de loop van de tien jaar ontwikkeld heeft tot een waardevol gebied. Dit betreft zowel de natuur, de esthetiek als de educatie. Tot op de dag van vandaag wordt door vrijwilligers van onze afdeling het onderhoud gedaan en verzorgen zij de educatie.

IM Ger Boedeltje

Door zijn jarenlange ervaring als docent, zijn kennis op het gebied van de (aquatische) ecologie en zijn grote terreinkennis gaf Ger voor opdrachtgevers cursussen op het gebied van de ecologie. Hij heeft bij ons ook lezingen gehouden voor onze leden. Daarnaast heeft hij een proefschrift uitgebracht naar de betekenis van waterplanten in het aquatisch ecosysteem. Ook was hij al sinds 2005 bezig met een onderzoek over het verspreiden van zaden door het water. De laatste jaren heeft hij veel (monitorings)onderzoeken verricht voor o.a. waterschappen. Vanaf september 2018 werden zijn onderzoeksprojecten niet meer uitgevoerd vanuit Lochem, maar vanuit een nieuwe plek nabij de zuidoevers van het Zuidlaardermeer in de plaats De Groeve. Daar had hij van zijn tuin een prachtig bloemrijk paradijsje gemaakt.

Wij zullen ons bij elk bezoek aan de Natuurtuin in Lochem blijven herinneren dat hij aan de wieg heeft gestaan van dit stukje natuurlijk groen in de bebouwde kom.

Erik Mol