Noord-Midden Achterhoek
Biodiversiteit
zondag31jan2021

Biodiversiteitsplan gemeente Lochem

NMA-lid Dissl Lalleman zat namens onze vereniging in de klankbordgroep voor het biodiversiteitsplan dat de gemeente Lochem wil opstellen. Hieronder haar verslag.

Kansen voor biodiversiteit

Namens het IVN zat ik in de klankbordgroep voor het biodiversiteitsplan in de gemeente Lochem. Deze gemeente wil met dit plan kansen benutten om de biodiversiteit te verbeteren. Behalve het IVN waren er nog veel andere partijen aanwezig die de natuur een warm hart toedragen. De gemeente wilde van ons graag weten welke kansen wij zien voor de natuur, wat ze tot nu toe goed heeft gedaan en wat ze beter moet gaan doen.

Hoewel ik het IVN-gezicht was tijdens de drie klankbordgroepsessies onder leiding van een adviesbureau, heb ik dit niet alleen gedaan. Het was erg fijn om te merken dat meerdere IVN-ers met mij mee dachten en mij informatie gaven die ik dan weer tijdens de sessies kon doorgeven. 

Veelzijdig rapport

Het uiteindelijke biodiversiteitsplan is een veelzijdig rapport geworden. Voor wie dat leuk vindt, het rapport is hier na te lezen. Het is ontzettend leuk om te lezen dat tips die ik heb aangedragen ook daadwerkelijk zijn overgenomen. Voorbeelden hiervan zijn het verruigen van bermen en het laten liggen van bladafval in de herfst, het multifunctioneel gebruik van sportterreinen (voor sporters én natuur) en het behouden van bestaande bomen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Half januari heb ik nog een laatste inbreng kunnen leveren bij de gemeenteraad. Ik vroeg met name nog aandacht voor de stikstofproblematiek en het betrekken van boeren bij het te herziene beleid agrarische functieverandering.

Gemeente zoekt samenwerking

Wat ook in het rapport is opgenomen, is de samenwerking die de gemeente zoekt met partijen zoals het IVN. De gemeente wil graag (financiële) steun geven aan initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit. Dus heb je ideeën, bespreek die dan met het bestuur. Wie weet komen hier mooie IVN-initiatieven van de grond! Een ander belangrijk punt is kennisoverdracht: mensen informeren over het belang van de natuur en hoe de gemeente daar mee om wil gaan. En laat dat nou net zijn waar wij goed in zijn! Ik zie hier een mooie samenwerkingstoekomst tussen IVN en gemeente Lochem!