Contact en bestuur IVN-NMA

Dikke Boom Verwolde

Meer weten over IVN-Noord-Midden Achterhoek? Neem contact op met de secretaris via ivnnma@gmail.com.

Of kijk even onder het tabje Werkgroepen en Activiteiten wat  je binnen onze vereniging allemaal kunt doen en wat wij allemaal organiseren!

Het bestuur van IVN-NMA bestaat uit:

Voorzitter: Ineke Rood  06-12 30 84 57

Penningmeester: Anita Krijgsman

Secretaris: Joke Regouw

Lid: Rebecca Planteijdt

Lid: vacant

Contact met het bestuur via de secretaris: ivnnma@gmail.com

Rekeningnummer: NL91 INGB 0004 3920 94 tnv IVN afdeling NMA