Bestuur IVN-NMA

Dikke Boom VerwoldeHet bestuur van IVN-NMA bestaat uit:

Voorzitter: Stieny Miedema 06 25015011

Penningmeester: vacant

Secretaris: vacant

Lid: Loes Lagendijk

Lid: Hans Berndsen

Contact met het bestuur via de secretaris: ivnnma.secr@gmail.com

Rekeningnummer: NL91 INGB 0004 3920 94 tnv IVN afdeling NMA