Noord-Midden Achterhoek
Biodiversiteit
Op
zondag12jun202214:00

Wandeling door natuurgebied Hagenbeek

Dit relatief nieuwe natuurgebied Hagenbeek is onderdeel van het in totaal 42 hectare groot natuurgebied, gelegen aan weerszijden van de Flierdijk bij Barchem, 3 km vanaf de camping. Het is onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen Beekvliet, de Wildenborch en het Grote Veld. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De bovengrond van de voormalige landbouwgronden zijn afgegraven. Poelen en houtwallen zijn aangelegd. In het Hagenbeek komt inmiddels zeer bijzondere natuur voor. B.v. veel vlinders. In de hooilanden en natte schraalgraslanden, die worden omlijst met houtwallen, staan inmiddels dotterbloem, gevlekte orchis, rietorchis, parnassia en klokjesgentiaan. De grote gele kwikstaart en de watersnip voelen zich thuis in de vochtige graslanden. In de poelen leven kikkers, padden en salamanders. Al deze natuur gedijt hier voornamelijk dankzij de aanwezigheid van kwelwater uit de ondergrond. In het gebied is een met gele paaltjes gemarkeerde route aangelegd.

Informatie Staatsbosbeheer

Algemene informatie

zondag 12 juni 2022 - 14:00
Locatie: 
Parkeerplaats Staatsbosbeheer
Flierdijk
Baarchem
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image