Noord-Midden Achterhoek
IVN
Op
dinsdag10nov202020:00

Nieuwe ALV

Op 6  oktober vond onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats. We namen o.a. afscheid van twee bestuursleden,  kozen twee nieuwe,  eerden jubilarissen en prezen de nieuwe gidsen. Binnenkort lezen jullie hier meer over in het Schrijvertje.

Op de agenda stonden ook de nieuwe statuten. Dat moest omdat de procedure twee jaar geleden niet helemaal goed was afgerond. Inhoudelijk kon iedereen zich wederom in de nieuwe statuten vinden. Maar ook nu zijn we toch nog niet klaar. 

Omdat voor een rechtsgeldig besluit de aanwezigheid van driekwart van onze leden vereist was,  en we dat bij lange na niet haalden, is een tweede vergadering nodig waar geen quorum nodig is. Ook als maar vier leden, bijvoorbeeld het bestuur,  aanwezig zijn kan besloten worden tot statutenwijziging. Niet veranderd is de eis dat driekwart van de aanwezigen voor stemt. 

Daarom nodigt het bestuur jullie uit voor een nieuwe algemene ledenvergadering. Het enige agendapunt is de stemming over de statuten, die jullie op 22 september j.l. voor de laatste ALV toegezonden hebben gekregen. 

De nieuwe  ALV vindt plaats op dinsdag 10 november as om 20.00 uur in Vorden,  Zutphenseweg 84, het adres van ondergetekende. Als het nodig is wijken we uit naar een zaaltje. 

We vragen je je ook ditmaal i.v.m. corona  van te voren digitaal aan te melden via een reply op deze mail. Dat kan tot 48 uur voor de vergadering. Je kan ook bellen als je meer informatie wilt over deze vergadering.

Wat het bestuur zelf betreft hebben we de taken onderling verdeeld: Ineke Rood voorzitter,  Joke Regouw  secretaris, Anita Krijgsman penningmeester en Rebecca Planteijdt projecten. 

Algemene informatie

dinsdag 10 november 2020 - 20:00
Locatie: 
Secretaris IVN-NMA
Zutphenseweg 84
Vorden
Nederland
Extra Informatie: 

Extra ALV i.v.m. stemming over de statuten

Contactpersoon: 
Google Maps image