Noord-Midden Achterhoek
Klimaat
Op
dinsdag28sep202119:30

Lezing: Klimaatbestendige leefomgeving

Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat: wateroverlast, hittestress, schade aan groen en funderingen. Naast meer en heviger hoosbuien krijgen wij door klimaatverandering ook vaker te maken met andere weersextremen, zoals uitzonderlijke droogte, hitte, heviger onweer en hagelbuien. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld wateroverlast op straat, extremere hoogwatersituaties in de grote rivieren, lagere grondwaterstanden, schade aan gewassen, en teruggang van de waterkwaliteit.

Op 9 augustus 2021 is het klimaatrapport van het IPCC gepubliceerd: de temperatuur stijgt sneller dan verwacht. De opwarming van de aarde is nu overal op aarde merkbaar en de oorzaak is de menselijke uitstoot van broeikasgassen. De grens van 1,5 graad wereldwijde temperatuurstijging bereiken we al over ongeveer tien jaar. Door Peter Brokke wordt verteld hoe het Waterschap Rijn en IJssel inspeelt op deze gevolgen en hoe zij gemeenten daarbij ondersteunen. 

Inlichtingen: Erik Mol

Algemene informatie

dinsdag 28 september 2021 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
Buitencentrum Kerkemeijer
Ruurloseweg 51
7271 RS Borculo
Nederland
Extra Informatie: 

Zaal open om 19.00 uur
Entree: Leden gratis en niet-leden € 3,00 per persoon
Toegang met coronapas; is voor alle horeca verplicht.

Contactpersoon: 
Google Maps image