Noord-Midden Achterhoek
Duurzaamheid
Op
dinsdag22sep202019:30

Ledenavond Klimaatbestendige leefomgeving HELAAS AFGELAST

Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat: wateroverlast, hittestress, schade aan groen en funderingen. Naast meer en heviger hoosbuien krijgt wij door klimaatverandering ook vaker te maken met andere weersextremen, zoals uitzonderlijke droogte, hitte, heviger onweer en hagelbuien. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld wateroverlast op straat, extremere hoogwatersituaties in de grote rivieren, lagere grondwaterstanden, schade aan gewassen, en teruggang van de waterkwaliteit. Door Peter Brokke wordt verteld hoe het Waterschap Rijn en IJssel inspeelt op deze gevolgen en hoe zij gemeenten daarbij ondersteunen.

Algemene informatie

dinsdag 22 september 2020 - 19:00
Locatie: 
't Onderschoer
Beukenlaan 1
7244 BB Barchem
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image