Noord-Midden Achterhoek
Natuur in de Buurt
Op
zondag20jun202110:00

Jubileumexcursies

Exclusief voor leden en donateurs van IVN-Noord-Midden Achterhoek

Op 20 juni gaan onze jubileum-activiteiten verder met een bijzondere excursie-serie. Als lid kan je je opgeven voor deze bijzondere excursies.

Met uitzondering van het Bijeneducatiecentrum zijn alle lokaties normaal niet voor bezoekers toegankelijk.

Helaas is het aantal plaatsen beperkt. Daarom moet je je voor twee keuzes opgeven: een eerste en een tweede keus. De tweede keus is er voor als de eerste keus vol is. We noteren mensen op volgorde van binnenkomst.

Je mag één introducé meenemen.

Er zijn in totaal 8 mogelijke keuzes: vier excursies met elk twee tijden. Je mag als tweede keus een tweede type excursie of een tweede tijdstip voor je eerste keus opgeven. 

Aanmelden bij ivnnma40jaar@gmail.com

Op je aanmelding graag je naam, je eerste keus en je tweede keus vermelden.

Na aanmelding volgen de exactie adresgegevens en namen van de contactpersonen.

De excursies:

Bijenstichting Vorden

Het centrum is gelegen op landgoed De Kieftskamp in Vorden, een kleinschalig landschap met een rijke flora in de mooie Achterhoek en op zeven treinminuten van Zutphen. Midden in dit mooie coulisselandschap ligt een monumentale boerderij uit 1852 dat verbouwd is tot kantoor / ontvangstlocatie. Het Geldersch Landschap & Kasteelen heeft de huisvesting beschikbaar gesteld.

Naast het kantoor is een demonstratie- en proeftuin van maar liefst 6000 m2 die tijdens open dagen kan worden bezocht. In deze boomgaard met diverse hoogstam fruitbomen zijn demonstratievelden en bloemenborders aangelegd met bij-vriendelijke planten zodat je in de praktijk kunt zien welke planten geschikt zijn als voedselplanten voor bijen. 

In de tuin zijn de volgende elementen te bekijken:

Demonstratievelden: (zadenmengsel van de Cruydthoeck)

Diverse bloemrijke mengsel met soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor wilde- en honingbijen. In totaal worden 5 mengsels van de Cruydthoeck gedemonstreerd.

Vaste planten borders:

Om te demonstreren dat ook een mooie vaste planten border voedsel kan bieden voor honingbijen, hommels en sommige wilde bijensoorten hebben ze een aantal bloemenborders aangeplant. De planten zijn in vele tuincentra in Nederland te koop. Met de lijst van planten en tekening kun je makkelijk een border in je tuin aanleggen.

Test- en overige borders:

In deze vakken testen ze diverse zadenmengsels en planten

Bij-vriendelijke voorzieningen:

In de tuin zijn allerlei elementen aangebracht als een honingbijenstal, bijenhotel etc.

Bloemenzaden/bloembollen (seizoensproducten) maar ook zoekkaarten, boekjes over bijen zijn allen te koop. Voor een overzicht zie de webshop.

Tijden: 10.00 en 14.00 uur

Hazelnotenboomgaard René Lubberdink in Barchem: De omslag van een boerenbedrijf

René Lubberdink wordt van koeienboer een hazelnotenboer. Zijn schoonvader en diens vader hebben het gemengde bedrijf uitgebouwd tot een melkveebedrijf. Voor René ziet de toekomst er anders uit. Tijdens deze excursie hoor je van hem waarom en hoe hij op zijn boerderij en de overige gronden van zijn voorouders de omslag van reguliere landbouw naar een ‘natuur-inclusief bedrijf’ maakt. Een en ander graag in samenspraak met de (IVN) consumenten. De eerste stappen zijn al gezet en er is dus heel wat te zien: het begin van een hazelnotenboomgaard, bloemrijke akkerranden, een moestuin, nieuw aangelegde singels en hagen. Voor de toekomst van het bedrijf is de kwaliteit van de bodem cruciaal. Ook daarover vertelt René en kunnen we ook voor onze eigen tuin een hoop leren.

 We beginnen met koffie, thee en een verhaal bij de hazelnotenboomgaard. Daarna wandelen we (eigen ander vervoer kan ook) naar zijn eigen boerderij om meer te zien en te horen over de moestuin, bodemverbetering en de dieren.

Tijden: 10.00 en 14.00 uur

Boerderij John Koeleman (Op Kulsdom) in Geesteren

John Koeleman heeft een melkveebedrijf in Geesteren. Een familiebedrijf met  melkkoeien en jongvee en 75 hectare grond. De koeien staan in een ligboxenstal en in de andere stallen heeft de jonge aanwas alle ruimte. De laatste jaren zette hij in op het optimaliseren van bedrijfsprocessen, arbeidsefficiëntie en het behalen van goede resultaten.

John is voorzitter van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA). De VKA is een lerend netwerk dat een duurzaam bestaansrecht van de grondgebonden landbouw in de Achterhoek faciliteert. In de VKA kunnen boeren ervaringen delen om de kringloop op hun bedrijf te sluiten of ontdekken wat biodiversiteit in de praktijk kan inhouden.

John heeft geïnvesteerd in het sluiten van zijn eigen kringloop, kruidenrijk grasland, een akkerrand en een dak vol zonnecollectoren die het bedrijf qua energie zelfvoorzienend maken. Ook heeft hij een kikkerpoel aangelegd en onderhoud hij een aantal houtsingels en bosjes.

2019 was een kanteljaar voor de landbouw. In dat jaar bracht minister Schouten haar visie op de kringlooplandbouw naar buiten, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werd gelanceerd, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd hervormd en FrieslandCampina kwam met het PlanetProof-concept.

Kringlooplandbouw en klimaat- en milieudoelen werden steeds belangrijker en er wordt gezocht naar nieuwe manieren van werken. De maatschappelijke opinie speelt ook een rol. Door de koeien te gaan weide kan ook John gebruik maken van de weidepremie en de PlanetProof-toeslag.

Hoe hij kringlooplandbouw vormt geeft op zijn bedrijf en zijn visie hierop zal John tijdens de rondleiding enthousiast en met passie vertellen.

Tijden: 13.00 en 14.30 uur

Heemtuin Henk Hietbrink in Epse

Vele vrij zeldzame soorten wilde bloemen, een kikkerpoel met kwakende kikkers en vogels in het struweel rondom de heemtuin, u kunt het zien en horen in de Heemtuin van Epse.  Een natuurgebied vol biodiversiteit alwaar u Henk Hietbrink kunt ontmoeten. Een van oorsprong aannemer in de bouw, met als hobby de natuur, ontwikkelde zich tot specialist in wilde planten en hun bodem en omgeving.

Henk is een veel gevraagd spreker, voorzitter van de Vogelwerkgroep de IJsselstreek, lid van de klankbordgroep voor het biodiversiteitsplan van de gemeente Lochem, een man met veel passie voor de natuur en haar ontwikkeling.

Inmiddels 3 jaar geleden werd hem de zorg gegund over een perceel (5000m2) waarin hij chaos en wildernis, verroest palen, prikkeldraad en een dicht geslibde kikkerpoel aantrof. Nu lopen er smalle graspaadjes over het terrein en in een wandeling van ruim een uur vertelt Henk, over het ontstaan, het ontwikkelproces en datgene wat u nu aan water, bloemen, struiken en dieren aantreft. Henk is tevens vraagbaak voor het dorp Epse waar het de biodiversiteit betreft en zo zal hij ook al uw vragen met plezier beantwoorden.  

Tijden: 10.00 en 14.00 uur

 

Algemene informatie

zondag 20 juni 2021 - 10:00
Locatie: 
Diversen
Nederland
Extra Informatie: 

Deze excursies zijn exclusief voor leden en donateurs van IVN-Noord-Midden Achterhoek
Van tevoren aanmelden

Contactpersoon: