Noord-Midden Achterhoek
Duurzaamheid
Op
dinsdag25mei202119:30

Excursie Natuurboer Velhorst

Arjen van Buuren is na een uitgebreid selectieproces de uitgekozene om op landgoed Velhorst te gaan boeren. Als natuurboer wel te verstaan Zijn plan gaf het beste invulling aan de kaders die door Natuurmonumenten zijn gesteld en het gewenste grondgebruik. Vooral zijn kennis van de biologische landbouw en de verwevenheid met het onderwijs werden gewaardeerd. Hierdoor kan hij voor vele studenten en andere boeren een inspirerend voorbeeld zijn voor een duurzame vorm van landbouw. Arjen is in 2019 gestart met een gemengd bedrijf op Velhorst met schapen, vleeskoeien, aardappelen en diverse gewassen. De gezamenlijke missie van Natuurmonumenten en de Vrienden van Velhorst is het duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Velhorst voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten, waarbij wij mensen en maatschappij betrekken, verbinden en inspireren. Wij gaan het verhaal van Arjen horen en zien tijdens een bezoek aan zijn bedrijf.

Algemene informatie

dinsdag 25 mei 2021 - 19:30
Locatie: 
Velhorst 6
Lochem
Netherlands
Extra Informatie: 

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 2,50 per persoon.

Contactpersoon: 
Alie Arfman
Google Maps image