Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
Noord-Kennemerland
Overig
woensdag27sep2017

KNNV-lezing 27 september over zee-naaktslakken

Woensdag 27 september: Lezing door Peter van Bragt over zeenaaktslakken, organisatie KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder, de vereniging voor veldbiologie.

De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG Alkmaar. Aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur. Toegang gratis.

zeenaaktslak

Zeenaaktslakken zijn voor sportduikers de kersen op de taart, als het gaat om waarnemingen van kleurrijke, fotogenieke en vooral ook interessante zeedieren. Maar omdat deze dieren slechts zelden aanspoelen blijft hun schoonheid altijd verborgen voor de ogen van natuurliefhebbers die zich nog niet aan de duiksport hebben overgegeven. In een avondvullend programma van twee lezingen neemt bioloog Peter H van Bragt (o.a. Stichting ANEMOON) ons mee onder de golven van de Nederlandse zilte wateren om een tipje van de sluier die over het verborgen leven van de Nederlandse zeenaaktslakken ligt op te tillen. Hierbij wordt natuurlijk aandacht besteed aan de diverse soorten zoals de Paarse waaierslak, Harlekijnslak en Blauwtipje. Veel aandacht wordt ook besteed aan de vele aspecten van deze diergroep: de geschiedenis van de Nederlandse zeenaaktslakken, de variatie in de anatomie, de voortplanting, het foerageergedrag en de vele vormen van bescherming die de verschillende soorten naakte weekdieren evolutionair hebben ontwikkeld om zich te beschermen tegen predatie. Wie nu nog denkt dat het in de Nederlandse kustwateren alleen maar een saaie grauwe en kleurloze bedoeling is zal na het bijwonen van deze avond met heel andere gedachten over de branding naar de Nederlandse Noordzee staren.

Peter H. van Bragt is een bioloog/sportduiker met bijna 40 jaar duikervaring. Hij heeft op heel veel plaatsen op de wereld gedoken: van Antarctica tot Noord-Noorwegen en van Canada tot aan de Salomon Eilanden. Maar zijn passie gaat nog steeds uit naar het onderzoek en de bescherming van onze Nederlandse mariene biodiversiteit. Zijn lezingen over deze thema’s zijn speciaal bedoeld om, ook bij de niet-duikende natuurliefhebbers, verwondering, meer kennis en meer waardering te genereren voor het Nederlandse zeeleven. Zie ook www.knnv.nl/alkmaar

de foto is van Peter H van Bragt